Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, chúng ta đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp và năm 2011 là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự ra đời của trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật kết nối. Do đó, công tác giáo dục đào tạo CAND phải chủ động, đặc biệt là vấn đề đào tạo ngoại ngữ, sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ chiến sĩ.

Theo đồng chí Thứ trưởng, hiện lực lượng CAND đang triển khai chính quy Công an xã, công tác đào tạo cũng phải chủ động để đào tạo công an xã vừa có bản lĩnh chính trị, vừa chuyên sâu về nghiệp vụ pháp luật, nắm chắc các kỹ năng xử lý tại cơ sở, vừa đảm bảo văn hóa bản sắc ứng xử phong tục. Có những khu dân cư có rất đông người nước ngoài sinh sống, đào tạo cảnh sát khu vực như thế nào cũng phải được tính đến, nhất là trong xã hội công nghệ số.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, trên cơ sở kết quả đã đạt được, Cục Đào tạo căn cứ vào yêu cầu của công tác lãnh đạo chỉ huy tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, có ứng dụng công nghệ mới, đảm bảo công tác an ninh và các chỉ số an ninh, an toàn. Các nghiên cứu đề xuất phải bằng cơ chế chính sách, bằng các công trình khoa học nghiên cứu tạo ra động lực cho cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Đào tạo.

45 năm qua, Cục Đào tạo đã được Chủ tịch nước tặng 3 Huân chương Quân công hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; 16 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 16 lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 44 lượt phòng được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Cục Đào tạo còn được các bộ, ngành, các đơn vị, tổ chức, các nước bạn Lào, Campuchia tặng nhiều huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen…
Thu Phương

Nguồn: Báo CAND