“Đảm bảo an ninh thông tin trong kỷ nguyên 4.0”

 

Hội thảo khoa học quốc tế: “Đảm bảo an ninh thông tin trong kỷ nguyên 4.0”


Hội thảo đã kết thúc với 05 bài tham luận cùng rất nhiều câu hỏi thảo luận. Từ những chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh, đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng, cũng như kinh nghiệm tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo an ninh thông tin, an ninh mạng của các đại biểu quốc tế đến từ Israel, Hoa Kỳ, New Zealand và một số đề xuất giải pháp của các học giả trong nước. Các đại biểu đã  cùng thống nhất nhận thức rằng, tội phạm mạng, đấu tranh với tội phạm mạng, đảm bảo an ninh thông tin là nhiệm vụ cấp bách của mỗi quốc gia, song không thể và không chỉ các quốc gia đơn lẻ có thể giải quyết được bởi lẽ tội phạm mạng là vấn đề toàn cầu, mà đòi hỏi cần có sự liên minh, liên kết, hợp tác chia sẻ thông tin, chia sẻ nguồn lực để cuộc đấu tranh đạt hiệu quả.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định: Ở Việt Nam trong những năm vừa qua, đã có hàng loạt các cuộc tấn công mạng diễn ra với quy mô lớn, cường độ cao nhắm vào các lĩnh vực trọng yếu cũng như các công trình quan trọng của quốc gia. Do đó, đảm bảo an ninh thông tin trong tình hình hiện nay được coi là nhiệm vụ trọng tâm và vô cùng cấp thiết.

Theo đó, Bộ Công an đã và đang tiến hành tổng thể nhiều biện pháp, trọng tâm là tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và các quy định liên quan đến an ninh, an toàn thông tin trong quá trình chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật an ninh mạng; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện để điều chỉnh, đảm bảo sự đồng bộ trong các quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn....

Và Bộ Công an đặc biệt coi trọng công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, trong đào tạo nguồn nhân lực. Trên cơ sở đó, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động hợp tác đào tạo này nhằm từng bước kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách trong các đơn vị đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, tranh thủ sự giúp đỡ của các đối tác quốc tế, đặc biệt là các cường quốc về an ninh mạng như Mỹ, Israel, Singapore.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cũng đề nghị Học viện An ninh nhân dân tập hợp, nghiên cứu các kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội thảo, để hoàn thiện hệ thống lý luận, áp dụng trong giảng dạy cũng như tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương hợp tác hiệu quả trong đào tạo nhân lực ngành an ninh mạng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT