Đảm bảo trật tự nội vụ doanh trại, cơ quan, trụ sở làm việc của lực lượng Công an nhân dân

1. Rà soát, tổ chức sắp xếp diện tích giữ xe bên trong trụ sở làm việc (xe ô tô và xe gắn máy); phối hợp các Sở, ngành địa phương để bố trí diện tích dừng, đỗ xe đúng quy định bên ngoài trụ sở làm việc và có hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, chiến sĩ đến liên hệ công tác. 

2. Tuyệt đối tuân thủ Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật có liên quan; chấn chỉnh, nhắc nhở, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

3. Phối hợp các Sở, ngành tại địa phương trong việc cấp giấy phép đỗ xe, xe ô tô đi vào đường cấm để phục vụ công tác; kiến nghị cấp có thẩm quyền về những tồn tại, bất cập trong hạ tầng, biển báo giao thông tại địa bàn đóng quân, trụ sở nơi làm việc.

 4. Cục Cảnh sát giao thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Công an các địa phương phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đối với xe công vụ theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật.

BBT


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT