Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Hướng dẫn về thực hành tiết kiệm trong tặng hoa chúc mừng

Hướng dẫn 47-HD/ĐUCA nêu rõ:

Thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 25-3-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức các chuyến đi công tác cơ sở, dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và tiếp khách trong nước của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Công văn số 77-CV/TW, ngày 21-01-2020 của Ban Bí thư về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng, Đảng ủy Công an Trung ương hướng dẫn cụ thể về thực hành tiết kiệm, để thống nhất thực hiện trong Công an nhân dân như sau:

1. Việc tặng hoa tại các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và các hoạt động khác trong Công an nhân dân có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự; việc tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân kỷ niệm ngày sinh và Tết nguyên đán; việc không tặng hoa khi đón, tiễn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi cơ sở, đến dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, họp mặt tại bộ, ban, ngành, địa phương, thực hiện theo đúng Công văn số 77-CV/TW, ngày 21-01-2020 của Ban Bí thư. 

2. Việc tặng hoa tại các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và các hoạt động khác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an dự: Tùy tính chất của từng hoạt động để tặng hoa; đồng chí lãnh đạo cao nhất dự (hoặc đồng chí lãnh đạo được phân công dự) tặng chung 01 lẵng hoa với nội dung: “Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng”. Văn phòng Bộ Công an (hoặc thư ký giúp việc trực tiếp đồng chí lãnh đạo được phân công dự) chuẩn bị lẵng hoa. Các đồng chí khác không tặng hoa.

3. Không tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương nhân kỷ niệm ngày sinh. 

4. Không tặng hoa khi đón, tiễn các đồng chí lãnh đạo Công an các cấp đi cơ sở, đến dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, họp mặt tại cơ sở.

5. Trong các buổi lễ trao tặng (phong, thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, các hoạt động vinh danh...), khen thưởng, chỉ cấp quyết định hoặc cấp công bố quyết định (hoặc được ủy quyền công bố) tặng 01 bó hoa chung, các tập thể, cá nhân khác không tặng hoa trước, trong và sau công bố.

6. Về việc tặng hoa ở hội nghị, mít tinh, đại hội, gặp mặt, kỷ niệm truyền thống, các hoạt động khác trong Công an nhân dân các cấp: 

- Ở các hội nghị, mít tinh, đại hội, buổi gặp mặt, lễ kỷ niệm ngày truyền thống, các hoạt động khác ở các cấp trong Công an nhân dân: Tùy quy mô, tính chất của sự kiện để cấp ủy, lãnh đạo cấp trên trực tiếp của đơn vị, địa phương đó quyết định tặng hoa và chỉ tặng 01 lẵng hoa chung (hoặc bó hoa). Tập thể, cá nhân khác trong Công an nhân dân không tặng hoa chúc mừng.

- Thực hiện Thông tư số 36/2019/TT-BCA, ngày 18/9/2019 của Bộ Công an quy định về nghi lễ trong Công an nhân dân, không tặng hoa trong quá trình diễn ra sự kiện thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 của Thông tư, chỉ tặng hoa trước hoặc khi khai mạc hoặc sau khi ban tổ chức tuyên bố kết thúc chương trình.

- Một số hoạt động khác như: Lễ khai mạc hội thi, hội thao, giao lưu văn nghệ... trường hợp cần thiết, đơn vị chủ trì tổ chức có thể tặng đại diện các đoàn tham dự 01 bó hoa và phải quán triệt thực hành tiết kiệm.

7. Tặng hoa khách quốc tế thực hiện theo Nghị định số 145/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua và Thông tư số 71/2018/TT-BTC, ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước cụ thể như sau: 

- Đón, tiễn Đoàn tại sân bay: Tặng 01 bó hoa đối với Trưởng đoàn và Phu nhân (nếu có) các đoàn khách hạng A, B.

- Tặng 01 bó hoa tại Lễ đón chính thức đối với khách hạng A, B.

- Tặng lẵng hoa chúc mừng quốc khánh Đại sứ quán các nước tại Hà Nội.

8. Các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện và chỉ đạo đơn vị thuộc quyền triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Hướng dẫn này.

Đảng ủy Công an Trung ương giao ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân giám sát và định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện Hướng dẫn này gắn với đánh giá sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết hằng năm của Công an các đơn vị, địa phương.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT