Đề án 06 tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc phiên họp
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc phiên họp

Tham dự phiên họp có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực và các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 là đại diện các bộ, ngành có liên quan; lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an...

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác triển khai Đề án 06 từ tháng 5/2022 đến nay tiếp tục được đẩy mạnh và đã đạt được một số kết quả tích cực. Nổi bật nhất là việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử được đẩy mạnh, trong đó Bộ Giáo dục và đào tạo đã triển khai đăng ký thi trực tuyến, Bộ Công an triển khai đăng ký xe mô tô đến cấp xã, cấp hộ chiếu online. Thay mặt Tổ công tác, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương các đơn vị liên quan của các bộ, ngành đã rất tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ. Các đơn vị đã tích cực triển khai khảo sát, đánh giá tình hình tại cơ sở, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguy cơ và đưa ra giải pháp khắc phục, góp phần thúc đẩy thực hiện Đề án.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các bộ, ngành thành viên cần khẩn trương ban hành hướng dẫn các nội dung công việc để Tổ công tác địa phương thực hiện, đặc biệt là cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, qua theo dõi mới có Bộ Công an, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn thực hiện Đề án 06 theo ngành dọc.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh từng bộ, ngành, thành viên Tổ công tác phải “nêu gương”, rà soát triển khai Hướng dẫn số 1552 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thành phần công nghệ thông tin thiết yếu và tiêu chuẩn, định mức phục vụ triển khai Đề án 06. Từ đó, xác định hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin để đề xuất giải pháp đầu tư kịp thời, cắt giảm việc đầu tư trùng dẫm và có phương án giải ngân kinh phí; khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình đề ra tại Nghị quyết số 50 của Chính phủ.

Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Đề án 06 trong tháng 5/2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022
Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt kết quả triển khai Đề án 06 trong tháng 5/2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022

Về vấn đề pháp lý, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thành viên Tổ công tác Bộ Tư pháp tiếp tục đôn đốc 13 bộ và 21 địa phương chưa có kết quả rà soát các văn bản pháp luật; tổng hợp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về nội dung rà soát, tập trung vào các văn bản quy định về các thủ tục hành chính để triển khai dịch vụ công mức độ 3,4, các văn bản thực hiện việc kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin công dân, các văn bản để khi thực hiện tích hợp thông tin về giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… lên thẻ Căn cước công dân (CCCD) để người dân chỉ cần sử dụng thẻ CCCD thay cho các loại giấy tờ thì cần phải sửa đổi các văn bản nào để đảm bảo giá trị pháp lý.

Thành viên Tổ công tác Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để báo cáo Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; thành viên Bộ Tài chính chỉ đạo sớm tập hợp, hoàn thiện, ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí/giá khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ trưởng Tô Lâm giao cơ quan Thường trực Tổ công tác khẩn trương hoàn thành phần mềm triển khai 02 thủ tục hành chính liên thông, đề xuất triển khai thí điểm tại địa bàn quận Cầu Giấy trước khi nhân rộng trên địa bàn cả nước; phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm số hóa hồ sơ đối với quận/huyện, chọn thí điểm 1 xã/phường trên cả nước.

Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu thảo luận tại phiên họp
Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành phát biểu thảo luận tại phiên họp

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã thảo luận về các vấn đề liên quan tiến độ xây dựng quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục liên thông; công tác phối hợp với Bộ Công an trong việc xây dựng phần mềm thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính; thực trạng công tác triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh và các bộ, ngành...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Bộ phận thư ký tập hợp các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác, các thành viên Tổ công tác tại phiên họp để đưa vào kết luận. Đối với các thành viên của Tổ công tác, cần trực tiếp xuống cơ sở để khảo sát, đánh giá theo ngành dọc và có hướng dẫn các địa phương hoàn thành sớm các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu…

Trong tháng 5/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Tổ công tác tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân địa phương triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình. Đặc biệt, Chính phủ đã ban hành 01 Nghị quyết, 01 Chỉ thị đẩy mạnh việc phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là vai trò “gương mẫu” đi đầu của Bộ Công an với việc hoàn thành 9/11 dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06, được dư luận đồng tình, ủng hộ đánh giá cao.

Việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình. Qua việc kết nối đã xác thực, làm sạch nhiều dữ liệu có liên quan, phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án. Điển hình, đồng bộ được 27,1 triệu thông tin BHXH để làm giàu dữ liệu dân cư và tích hợp sử dụng thẻ CCCD thay cho thẻ BHYT trong khám chữa bệnh (Sau gần 3 tháng triển khai, đã có 294.328 lượt người khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD với 45,6% cơ sở y tế trên toàn quốc triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp)...

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT