Đề nghị vận dụng xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở

Dự phiên họp có đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan để Bộ Công an có thể tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự trong lực lượng Công an nhân dân tham gia cấp ủy cơ sở nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó bố trí 100% cán bộ Công an chính quy xuống cơ sở đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tăng cường đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Đây là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm công tác trong lực lượng Công an, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngại gian khổ, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đánh giá cao công tác chuẩn bị, rà soát hồ sơ với sự phối hợp rất chặt chẽ giữa Cục Đào tạo bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương; Vụ Các trường chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Cục Đào tạo - Bộ Công an đảm bảo nghiêm túc, bài bản và khẩn trương, đúng hướng dẫn, đúng đối tượng. Trên cơ sở so sánh, đối chiếu chương trình đào tạo, Hội đồng sẽ xem xét, thẩm định việc xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ Công an dự kiến tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025...

 

Đề nghị vận dụng xác nhận trình độ tương đương Trung cấp lý luận chính trị đối với cán bộ Công an tham gia cấp ủy cơ sở

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT