Dự thảo Thông tư quy định cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại

Theo đó, Thông tư này quy định việc phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại tạm giam thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện (sau đây gọi chung là cơ sở giam giữ phạm nhân) gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà của thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại.

* Chế độ gặp của phạm nhân được quy định tại Điều 3, theo đó, bên cạnh những quy định chung thì phạm nhân là người dưới 18 tuổi được gặp thân nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Luật Thi hành án hình sự năm 2019, cụ thể như sau:

- Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được gặp thân nhân không quá 03 lần trong 01 tháng, mỗi lần gặp không quá 03 giờ tại nhà gặp phạm nhân.

- Phạm nhân là người dưới 18 tuổi liên tục được xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù từ khá trở lên hoặc có thành tích trong lao động, học tập được khen thưởng hoặc do yêu cầu giáo dục cải tạo thì giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể xem xét, quyết định kéo dài thời gian gặp thân nhân tại phòng riêng nhưng không quá 24 giờ.

* Điều 4 quy định về đối tượng được gặp phạm nhân, gồm: Ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (hoặc chồng); bố, mẹ nuôi hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp; anh, chị, em ruột, dâu, rể; anh, chị em vợ (hoặc chồng); cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột. Mỗi lần đến gặp phạm nhân tối đa không quá 03 người, trường hợp đặc biệt do yêu cầu giáo dục cải tạo, giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể quyết định việc tăng số lượng thân nhân được gặp phạm nhân nhưng không quá 05 người và phải đảm bảo an ninh, an toàn trại giam.

* Điều 9 quy định về việc phạm nhân nhận quà, theo đó, khi gặp những người được quy định tại Điều 4 của Thông tư này, phạm nhân được nhận quà theo quy định tại Khoản 3 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 nhưng tối đa không quá 05 kg đồ vật trong một lần gặp.

* Điều 11 quy định về việc phạm nhân nhận, gửi thư với nội dung đáng chú ý sau:

- Phạm nhân được nhận và gửi thư qua dịch vụ bưu chính, gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 52 và Khoản 1 Điều 54 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. 

- Bên cạnh đó, phạm nhân thường xuyên vi phạm Nội quy của cơ sở giam giữ phạm nhân bị giam riêng; phạm nhân đang bị thi hành kỷ luật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện có thể hạn chế việc phạm nhân nhận, gửi thư nhưng không quá 03 tháng.

* Quy định về việc phạm nhân liên lạc với thân nhân bằng điện thoại tại Điều 12 như sau:

- Theo đó, phạm nhân được liên lạc điện thoại trong nước với thân nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Phạm nhân là người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 76 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. 

- Đối với phạm nhân được khen thưởng bằng hình thức “tăng số lần được liên lạc bằng điện thoại” theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 41 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì được liên lạc với thân nhân bằng điện thoại thêm 01 lần trong tháng và không quá 10 phút.

* Quy định về việc quản lý tiền mặt và đồ lưu ký; Quy định về việc phạm nhân nhận và sử dụng tiền lưu ký được quy định tại Điều 13 và Điều 14. 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 11/10/2019 đến ngày 11/12/2019.

 

PV

 
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT