Dự thảo Thông tư quy định giải thưởng Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu
Hình minh họa: Công đoàn Học viện Cảnh sát nhân dân đạt giải Nhất Hội thi cán bộ công đoàn giỏi Công an nhân dân năm 2019, khu vực phía Bắc

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét, tặng giải thưởng Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu và áp dụng với những đối tượng sau:

- Đơn vị trực thuộc Bộ Công an, học viện, trường Công an nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an ninh, bệnh viện; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, lao động hợp đồng là đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt trong tổ chức công đoàn tại Công an các đơn vị, địa phương.

Dự thảo Thông tư đã nêu rõ mục đích của giải thưởng Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu nhằm tôn vinh gương đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, phục vụ chiến đấu, lao động, sản xuất, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, y tế, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao.

Giải thưởng Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu còn giúp động viên, khuyến khích, tạo động lực để đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Bồi dưỡng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Công an các đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Tại Điều 3 dự thảo Thông tư cũng đã quy định cụ thể tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng, trong đó nêu rõ, ngoài tiêu chuẩn chung, cá nhân được xét tặng giải thưởng phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 
- Có thành tích xuất sắc đột xuất hoặc có thành tích xuất sắc trong thực hiện một chuyên đề công tác, một đợt thi đua được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và tương đương trở lên. Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
- Đạt giải thưởng khoa học cấp Bộ trở lên; chủ nhiệm công trình, đề tài khoa học cấp Bộ trở lên được nghiệm thu xuất sắc; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình công tác được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo. 
- Đạt giải chính thức hoặc huy chương trong các cuộc thi quốc tế; giải Nhất hoặc huy chương vàng cấp quốc gia trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y tế, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí, thể dục, thể thao.
- Có sáng kiến đem lại hiệu quả cho công trình công đoàn mà cá nhân trực tiếp đảm nhận, được áp dụng vào thực tiễn, có hiệu quả kinh tế cao hoặc có tác dụng tuyên truyền, giáo dục, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong công đoàn các cấp và xã hội, được lãnh đạo đơn vị công nhận. Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Bộ trưởng Bộ Công an và tương đương trở lên tặng Bằng khen.
- Là chủ tịch công đoàn cơ sở, chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở có 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và trong 03 năm đó, tổ chức công đoàn nơi công tác có ít nhất 01 năm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc 02 năm được Công đoàn Công an nhân dân tặng Cờ thi đua.

Đồng thời, quyền lợi của người đạt giải thưởng quy định cụ thể tại Điều 7 của dự thảo, trong đó, người đạt giải thưởng được tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính và các điều kiện khác để tiếp tục thực hiện công trình nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ theo đề nghị của Hội đồng tư vấn xét giải thưởng. Người đạt giải được ưu tiên khi xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng; hoặc chuyển loại đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hợp đồng lao động…

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 06/12/2019 đến ngày 06/02/2020.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT