Dự thảo Thông tư quy định giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Công an nhân dân
Hình minh họa: Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Công an thủ đô năm 2018

Dự thảo Thông tư này quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét, trao tặng giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Công an nhân dân và áp dụng với những đối tượng sau:

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên, công nhân Công an, lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân tuổi không quá 35 (tính đến năm xét giải thưởng), đang sinh hoạt trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, mục đích của giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Công an nhân dân nhằm tôn vinh gương thanh niên Công an có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao. Động viên, khuyến khích, tạo động lực để thanh niên Công an phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Bồi dưỡng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đồng thời, Chương II của dự thảo này quy định cụ thể về: Tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng; Số lượng và hình thức giải thưởng; Hội đồng tư vấn xét giải thưởng; Quy trình, hồ sơ xét tặng giải thưởng; Quyền lợi của người đạt giải thưởng... Trong đó nêu rõ, mỗi năm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Công an nhân dân cho 20 cá nhân; tỷ lệ cán bộ đoàn được tặng giải thưởng hằng năm không quá 20%. Hình thức giải thưởng, gồm: Biểu tượng giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Công an nhân dân”; Bằng chứng nhận kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; Phần thưởng bằng tiền hoặc hiện vật, có giá trị bằng 03 lần mức lương cơ sở quy định tại thời điểm xét giải thưởng.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 06/12/2019 đến ngày 06/02/2020.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT