Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân

Theo đó, Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế CAND (gọi chung là cơ sở y tế).

Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ y tế CAND (gọi chung là cán bộ y tế); người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh và người nhà người bệnh tại các cơ sở y tế. Cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh cho phạm nhân, người bị tạm giữ, người bị tạm giam, trại viên, học viên trong các trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

* Việc thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế CAND nhằm mục đích sau:

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ CAND và nhân dân tại các cơ sở y tế ngành Công an.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, phiền hà, tiêu cực góp phần xây dựng các cơ sở y tế trong CAND trong sạch, vững mạnh.

* Nội dung Thủ trưởng cơ sở y tế công khai đối với người bệnh và người nhà người bệnh được quy định tại Điều 11, gồm 07 nội dung sau:

- Lịch làm việc, lịch trực hằng ngày của cán bộ y tế.

- Quy định về quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người nhà người bệnh đối với cơ sở y tế.

- Nội quy bệnh viện, bệnh xá, sơ đồ chỉ dẫn các khoa, phòng của cơ sở y tế.

- Các quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh.

- Mức thu viện phí, chế độ miễn, giảm viện phí, chế độ bảo hiểm y tế, thanh toán viện phí và bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật.

- Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của người bệnh, giá gửi phương tiện (xe đạp, xe máy, ô tô) trong cơ sở y tế và các dịch vụ khác.

- Bộ phận giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ sở y tế, số điện thoại đường dây nóng của cơ sở y tế.

* Nội dung người bệnh và người nhà người bệnh giám sát, tham gia ý kiến, gồm những nội dung sau:

- Việc thực hiện các chế độ, chính sách y tế liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh; các chế độ, chính sách khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nhà nước và Bộ công an.

- Việc thực hiện nội quy, quy chế về khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở y tế.

- Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, kịp thời phát hiện và phản ánh với cán bộ lãnh đạo về những cán bộ y tế có biểu hiện tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh yếu kém, có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, đùn đẩy, phân biệt đối xử, đòi hối lộ đối với người bệnh hoặc người nhà người bệnh, đề xuất ý kiến, trao đổi và phối hợp với cán bộ y tế trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh.

- Việc thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự nơi khám bệnh, chữa bệnh.

- Giải quyết, khiếu nại, tố cáo và kết quả giải quyết, khiếu nại, tố cáo của người bệnh và người nhà người bệnh.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 09/09/2019 đến ngày 09/11/2019.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT