Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân

Dự thảo Thông tư này gồm 03 chương 11 điều, quy định mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện dân chủ trong tuyển sinh CAND. Đối tượng áp dụng gồm các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Công an đơn vị, địa phương), học viện, trường CAND (sau đây viết tắt là trường CAND), sĩ quan, hạ sĩ quan CAND, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (sau đây viết tắt là cán bộ, chiến sĩ) và tổ chức, công dân có liên quan đến tuyển sinh CAND.

 

Mục đích thực hiện dân chủ trong tuyển sinh CAND nhằm công khai thông tin về tuyển sinh CAND đến cán bộ, chiến sĩ và công dân, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của tổ chức, công dân, tạo nguồn tuyển người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào CAND đáp ứng yêu cầu bổ sung, phát triển nguồn nhân lực trong CAND và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

Đồng thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, công dân; phát huy vai trò, trách nhiệm công khai, minh bạch của Thủ trưởng đơn vị, địa phương, trường CAND trong tuyển sinh CAND. Phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác tuyển sinh CAND.

 

Chương II của dự thảo Thông tư quy định cụ thể việc thực hiện dân chủ trong tuyên truyền, thông tin về tuyển sinh; thực hiện dân chủ trong sơ tuyển tuyển sinh; thực hiện dân chủ trong thi tuyển, xét tuyển; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong tuyển sinh cũng như thanh tra, kiểm tra thực hiện dân chủ trong tuyển sinh. 

 

Theo đó, việc thực hiện dân chủ trong tuyên truyền, thông tin về tuyển sinh là căn cứ chỉ tiêu được giao và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu của Bộ Công an, trường CAND thông báo công khai quy định tuyển sinh các trình độ, loại hình đào tạo của trường về chỉ tiêu, điều kiện dự tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ, thời gian thi tuyển, xét tuyển, chiêu sinh, nhập học. Thông báo được thể hiện bằng văn bản hành chính, báo nói, báo viết, báo hình hoặc trực tiếp thông tin cho thí sinh (trừ các thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước).

 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu của Bộ Công an và thông báo tuyển sinh của trường CAND, Công an đơn vị, địa phương thông báo công khai, rộng rãi trên các phương tiện thông tin, như: báo nói hoặc báo viết hoặc báo hình hoặc trực tiếp thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, công dân cư trú trên địa bàn về chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển (trừ các thông tin thuộc Danh mục bí mật nhà nước), thông tin liên hệ của cán bộ tuyển sinh. 

Trường CAND, Công an các đơn vị, địa phương thông báo công khai phí tuyển sinh theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an. Thông tin về tuyển sinh phải được niêm yết công khai ít nhất 45 ngày trước ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Nghiêm cấm hành vi cung cấp thông tin không đầy đủ, chính xác, không kịp thời.

 

Ngoài ra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong tuyển sinh được quy định cụ thể tại Điều 8 dự thảo, trong đó, các sai sót thuộc Công an đơn vị, địa phương, trường CAND về công tác tuyển sinh phải được giải quyết, xử lý, khắc phục kịp thời để bảo đảm quyền, lợi ích cho cán bộ, chiến sĩ và công dân tham dự tuyển sinh...

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 28/08/2020 đến ngày 28/10/2020.

 

 
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT