Giao ban công tác Quý I năm 2023 các học viện, trường Công an nhân dân

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các học viện, trường CAND…

Quán triệt một số nội dung cần trao đổi tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Hội nghị giao ban các trường CAND hàng quý để kiểm điểm, đánh giá về hiệu quả hoạt động và kết quả các mặt công tác của các học viện, trường là cần thiết. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá sát, đúng tình hình, kết quả các mặt công tác của các học viện, trường CAND đã đạt được trong Quý I năm 2023 theo 03 nhóm vấn đề chính: Công tác giáo dục, đào tạo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Qua đó, đưa ra những giải pháp tháo gỡ, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình công tác. Và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới…

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong Quý I năm 2023, các học viện, trường CAND đã tham mưu, chuẩn bị nội dung phục vụ tổ chức kịp thời, chu đáo hoạt động tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và triển khai công tác tuyển sinh CAND năm 2023; tổng kết 05 năm thí điểm đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong CAND. Ban hành các quy chế, hướng dẫn để tổ chức thực hiện đảm bảo thống nhất, hiệu quả các nhiệm vụ, quy trình liên quan công tác thi, kiểm tra, đánh giá, công tác bảo đảm chất lượng đào tạo, công tác tổ chức đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo... Chủ động tổ chức các hoạt động tuyển sinh, chiêu sinh, nhập học các trình độ, loại hình đào tạo và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo chỉ tiêu được phân bổ; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện ngành chuyên ngành đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo; biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu dạy học theo kế hoạch đã ban hành; tập trung rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo Khung tiêu chí, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi, học tập, rèn luyện tốt; tổ chức thành công nhiều hội thảo, toạ đàm khoa học các cấp; một số trường tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các khâu, quy trình công tác…

Qua nghe đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo báo cáo tóm tắt kết quả công tác trong Quý I năm 2023 và các ý kiến phát biểu của của đại biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương các đơn vị, các học viện, trường CAND đã đạt được những kết quả nổi bật trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác giáo dục, đào tạo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng… vẫn còn chưa đạt yêu cầu đề ra.

 Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022 – 2023, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các học viện, trường CAND bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo trong CAND; trọng tâm là quán triệt các nội dung và nhiệm vụ của công tác giáo dục, đào tạo được đề cập trong Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành điền lệnh CAND. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng lưu ý việc thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng…

Đổi mới việc ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục, đào tạo; nhất là trong đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại, cải cách thủ tục hành chính… phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND nói chung, hoạt động của các trường CAND nói riêng- Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ.

Đối với công tác tuyển sinh, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các học viện, trường CAND tổ chức chiêu sinh, bồi dưỡng theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao. Thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác tuyển sinh theo quy định của Nhà nước, của Bộ Công an; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tốt các kỳ thi, chú trọng công tác coi thi, chấm thi, không để xảy ra sai sót, tiêu cực trong công tác tổ chức thi tại các trường CAND…

Các đơn vị chức năng liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kiến nghị, đề xuất của các học viện, trường CAND để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.

 

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT