Hoàn thiện xây dựng chủ trương, chính sách về pháp luật mang tính chiến lược
Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tham dự hội nghị

Trong năm 2018, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp CAND được triển khai một cách trọng tâm, trọng điểm, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

Lực lượng pháp chế CAND với nòng cốt là Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp đã chủ động phát hiện, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều vấn đề pháp lý quan trọng; chủ trì phối hợp xây dựng, trình Quốc hội thông qua 4 luật, trình cấp có thẩm quyền ban hành 6 nghị định, 6 thông tư liên tịch và 38 thông tư để triển khai thi hành các luật, pháp lệnh trong đó có nhiều văn bản thể chế hóa quan điểm đổi mới hệ thống chính trị của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay như Luật CAND, Luật An ninh mạng, Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an…

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về pháp luật, Cục đã tham mưu, tổ chức đàm phán, đề xuất đàm phán, ký kết, phê duyệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế về dẫn độ, chuyển giao người chấp hành án phạt tù và phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và nước ngoài. Đơn vị cũng đã thực hiện vai trò là thường trực của Bộ Công an về cải cách tư pháp, thực hiện quy chế dân chủ, phổ biến giáo dục pháp luật.

 Với những thành tích đã đạt được năm 2018, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp đã vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an và các bộ, ngành khen thưởng.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Cục trong năm 2018. Năm 2019, nhiệm vụ công tác của lực lượng Công an đặc biệt là công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật có vị trí rất quan trọng.

 Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh một số công tác trọng tâm như sau:

Một là, quán triệt thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt là vấn đề hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở.

Hai là, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an các giải pháp hoàn thiện xây dựng chủ trương, chính sách về pháp luật mang tính chiến lược và có ý nghĩa cấp bách trong việc xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

 Ba là, triển khai thi hành có hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua đặc biệt là Luật CAND, Luật an ninh mạng, Luật đặc xá, Luật bảo vệ nhà nước.

Bốn là, đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ giáo viên có trình độ.

Cuối cùng, tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong CAND, đổi mới các khâu, quy trình công tác, ứng dụng khoa học công nghệ.

Nguyễn Hương

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT