Học viện An ninh nhân dân khai giảng năm học mới 2018 - 2019
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi Lễ

Năm học 2017 - 2018, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, cùng với các cơ sở đào tạo khác trong hệ thống các trường Công an nhân dân (CAND), Học viện An ninh nhân dân đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào thành tích chung của công tác giáo dục, đào tạo trong toàn lực lượng CAND.

Trong năm học vừa qua, Học viện đã tổ chức giảng dạy cho 2.026 lượt khoá, lớp thuộc các bậc, hệ đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng lịch trình quy định. Tổng số giờ thực hiện trong năm học đạt 159.491,45 giờ (tăng 20,97% so với cùng kỳ năm học trước). Học viện đã hoàn thành thủ tục nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ, 08 đề tài cấp cơ sở từ nguồn kinh phí của Nhà nước, 10 đề tài cấp cơ sở được thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tổ chức nghiệm thu, xuất bản 102 giáo trình, tài liệu dạy học cấp Học viện. 

Đặc biệt, Học viện đã chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học có tính chất quan trọng, trong đó Học viện đã tổ chức thành công Hội thảo cấp Quốc gia: "Phòng, chống lợi dụng quyền biểu tình gây mất ổn định chính trị - xã hội". Đây là sự kiện đánh dấu sự phát triển vững chắc trong nghiên cứu khoa học của Học viện, đồng thời tạo cơ sở quan trọng cho việc tổng kết, định hướng công tác xây dựng, phát triển lý luận của Học viện trong thời gian tới… Với những thành tích đó, Học viện ANND vinh dự được Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Công an đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo tặng Cờ thi đua. 

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên Học viện ANND đạt được trong năm học vừa qua.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh trống khai giảng năm học mới 2018 – 2019 của Học viện ANND.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện cần nhận thức sâu sắc hơn nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường trong tình hình hiện nay; tập trung nghiên cứu để quán triệt những sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ công tác đào tạo, giáo dục năm học 2018 - 2019. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đặc biệt là phương pháp dạy và học; quan tâm quản lý, giáo dục các học viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tư thế tác phong của người cán bộ, chiến sỹ CAND. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, và tư vấn giúp lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề khoa học quản lý nhà nước về bảo vệ An ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm An ninh quốc gia.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác với các ngành và cơ sở đào tạo ngoài ngành Công an; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống; coi trọng đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giúp hai nước bạn Lào và Campuchia; hợp tác có chọn lọc với các nước có nền tư pháp tiên tiến để khai thác có hiệu quả tri thức, kinh nghiệm, phương tiện, thiết bị và trao đổi giáo viên, học viên, phục vụ cho phát triển giáo dục, đào tạo trong CAND nói chung và Học viện ANND nói riêng.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng yêu cầu Học viện ANND phải là đơn vị “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy Nhà trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an…

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng

Năm học vừa qua, toàn Học viện có 03 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ, 05 đơn vị được nhận Bằng khen cấp Bộ, 08 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 123 cán bộ, giảng viên được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; nhiều tập thể, cá nhân được tặng các bằng khen, giấy khen và giải thưởng khác của các cơ quan, đơn vị ở trong và ngoài ngành Công an. 

Mộc Trà

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT