Học viện Cảnh sát nhân dân nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ

 

Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Công an và Tổng cục III; lãnh đạo các trường và các Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm thuộc các Học viện, trường CAND; lãnh đạo các Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an một số đơn vị, địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, báo cáo Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 và triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ năm học 2012 - 2013; và nghe đồng chí Đại tá PGS.TS Bùi Minh Giám, Quyền Cục trưởng Cục đào tạo, báo cáo Tổng kết 20 năm công tác đào tạo sau đại học trong CAND.

Năm học 2011 - 2012, là năm đầu tiên các trường CAND tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020”, Chương trình số 10/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an về phát triển giáo dục đào tạo trong CAND giai đoạn 2011 - 2015. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, công tác giáo dục đào tạo của lực lượng CAND đã có nhiều chuyển biến tích cực; đã nghiên cứu, xác định việc phân công nhiệm vụ đào tạo và phân cấp quản lý hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND; xây dựng, ban hành một số quy định về tuyển sinh, về quản lý giáo dục đào tạo trong CAND. Các Học viện, trường CAND đã tổ chức tốt công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng các hệ học theo đúng chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian. Các trường đã tập trung xây dựng hoàn thiện danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo hệ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học; tiếp tục đổi mới phương pháp đào tạo, nâng cao tính chủ động và khả năng tự học, coi trọng việc rèn luyện tay nghề, nhân cách nghề nghiệp cho học viên. Đã hoàn thành biên soạn 172 giáo trình, chỉnh lý 31 giáo trình, 648 tài liệu tham khảo, triển khai nghiên cứu 272 đề tài khoa học cấp Bộ và cơ sở, tăng gấp 1,5 lần so với năm học trước. Phong trào sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh, đã có hơn 1.000 sinh viên tham gia nghiên cứu 490 đề tài và 334 chuyên đề khoa học. Công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và chuẩn hóa chức danh đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được các trường coi trọng đúng mức, tỷ lệ giáo viên có trình độ Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ so với năm học trước đều tăng. Công tác quản lý giáo dục học viên được duy trì, phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt được đẩy mạnh, đã có 9.134 lượt học viên và 147 tập thể được các cấp khen thưởng. Công tác hợp tác với các ngành và hợp tác quốc tế về đào tạo được tăng cường...

Công tác đào tạo sau đại học, năm 1992 lực lượng CAND mới có 02 cơ sở đào tạo sau đại học (Học viện CSND và Học viện ANND) đến nay đã có 06 cơ sở được giao nhiệm vụ và tổ chức đào tạo sau đại học. Sau 20 năm, các cơ sở đào tạo sau đại học trong CAND đã chiêu sinh đào tạo 4.356 học viên cao học và 571 nghiên cứu sinh, trong đó có học viên của Bộ Quốc phòng, Tòa án, Viện Kiểm sát, Hải quan...và Bộ An ninh Lào, Bộ Nội vụ Campuchia. Trong quá trình phát triển, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hệ thống các cơ sở đào tạo, ngành nghề, quy mô đào tạo sau đại học trong CAND ngày càng mở rộng; chương trình đào tạo từng bước được bổ sung, cập nhật theo hướng hiện đại, đảm bảo liên thông với các chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học và từng bước khẳng định được vị thế, uy tín, chất lượng của mình. Sự phát triển đào tạo sau đại học không những cung cấp kịp thời nguồn nhân lực có trình độ cao cho ngành, mà còn đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ CAND trong đảm bảo An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội và chuẩn hóa các chức danh cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các Học viện, trường CAND. Đồng thời còn cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho các ngành Quân đội, Tòa án, Viện Kiểm sát, Hải quan và cho Bộ An ninh Lào, Bộ Nội vụ Campuchia.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an sau khi biểu dương thành tích các Học viện, trường CAND đã đạt được trong năm học 2011 - 2012, và nêu rõ các tồn tại cần khắc phục, đồng chí yêu cầu trong năm học 2012 - 2013 các Học viện, trường CAND cần quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tập trung triển khai thực hiện các đề án thành phần của đề án “Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020” mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả. Triển khai thực hiện quyết định 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020” và Luật “Giáo dục đại học” trong CAND. Thẩm định, hoàn thiện đề án thành lập các trường cao đẳng CAND và Học viện Chính trị CAND. Tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo theo đề án thành phần số 4 về “Hoàn thiện cơ cấu ngành nghề, đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện trong các trường CAND đến năm 2020”. Triển khai thực hiện kế hoạch 128 của Bộ về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuẩn hóa chức danh đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các trường CAND giai đoạn 2012 - 2015, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên, siết chặt kỷ luật kỷ cương và đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt trong học viên. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI của Đảng gắn với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động ”CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”.

 

 
Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Học viện CSND và Trường Trung cấp CSND I

 

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện CSND và trường Trung cấp CSND I; trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các trường: Học viện ANND, Đại học ANND, Đại học CSND, Đại học PCCC, Trung cấp ANND I, Trung cấp ANND II, Trung cấp CSND II, Trung cấp CSND III, Trung cấp CSVT, Trường bồi dưỡng nghiệp vụ CAND, Trường Văn hóa II; trao bằng khen của Bộ Công an cho các trường: Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Trung cấp CSND VI, Trung cấp CSGT, Trường Văn hóa I. Đồng chí Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 30 đơn vị là các Bộ môn, Khoa, Phòng thuộc các Học viện, trường CAND, trong đó có Khoa Ngoại ngữ và Phòng Công tác chính trị và công tác quần chúng thuộc Học viện CSND.

Thanh Hà 

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT