Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 ghi nhận ý kiến tâm huyết của các đại biểu

Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an: Từng bước hoàn thiện lý luận CAND, phục vụ trực tiếp, có hiệu quả công tác, chiến đấu

Năm 2018, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra; tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, chính sách, kế hoạch, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, trên các lĩnh vực công tác chiến lược, khoa học, lý luận, tạp chí, lịch sử, thông tin khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018, đơn vị được đề nghị Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

Tiếp tục triển khai “năm tổ chức cán bộ”, Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã thực hiện đúng nguyên tắc, sắp xếp, phân công, bố trí cán bộ khoa học, toàn diện, tinh gọn về bộ máy, toàn thể cán bộ, chiến sỹ ổn định tư tưởng, đoàn kết và hòa nhịp với môi trường mới,  cùng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ Bộ nghiên cứu về lý luận và nội hàm các tiêu chí “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” phục vụ triển khai hiệu quả Đề án kiện toàn tổ chức Bộ Công an…

Năm qua, đơn vị đã chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài khoa học có tính cấp thiết, góp phần cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ANTT và từng bước hoàn thiện lý luận CAND, phục vụ trực tiếp, có hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình quốc tế, khu vực, trong nước liên quan an ninh quốc gia, tập trung vào sự điều chỉnh, triển khai chính sách, chiến lược của các nước lớn…

Đặc biệt, Cục đã nghiên cứu 15 chuyên đề trọng điểm phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74; tổ chức 2 hội thảo, 7 tọa đàm khoa học; xây dựng hơn 40 báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết các chương trình, dự án, đề án lớn phục vụ tham mưu lãnh đạo Bộ đề ra các chủ trương, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự. 

Đặc biệt, đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuyên đề chiến lược “Cục diện Biển Đông và định hướng chiến lược của ta” phục vụ xây dựng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…Đã hoàn thiện, báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an ban hành khung lý luận  CAND.

Một trong những mặt công tác nổi bật nữa là Cục đã chủ động đề xuất, báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện 3 Đề án, 4 nhiệm vụ lớn: Đề án Quy hoạch các tạp chí trong CAND; Đề án cải cách bộ máy, tổ chức công tác nghiên cứu chiến lược trong CAND phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo vệ ANTT giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung (big data phục vụ công tác Công an)…

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý: Tiếp tục “đánh mạnh” các đường dây ma tuý lớn

Năm 2018, lực lượng CSĐTTP về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 24.698 vụ, 38.146 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 1.836,19 kg heroin, 141 kg cocaiin, 216,65 kg thuốc phiện; 168,4kg cần sa khô; 4,62 kg “cỏ mỹ”; 6,23 kg Ketamine; 1.929.2 kg và 1.363.495 viên MTTH; 133 khẩu súng; 2.044 viên đạn các loại; trên 82 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, tài sản, vật chức khác (tăng 10,53% số vụ, 10,59% số đối tượng; heroin thu giữ tăng 102,52%; MTTH tăng 125,14% so với năm 2017). 

Thiếu tướng Phạm Văn Các

Riêng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện,bắt giữ 163 vụ, 364 đối tượng phạm tội ma túy. Thu giữ 530,98 kg heroin; 20 kg thuốc phiện; 14 kg cần sa khô; 4,1 kg cocain; 273 kg và 492.709 viên MTTH; 8 khẩu súng, 32 viên đạn cùng nhiều tài liệu liên quan.

So với năm 2017 số vụ bắt giữ tăng 23 vụ, 85 đối tượng; số lượng ma túy vật chức thu được tăng hơn 194 kg heroin, 2,49 kg cocain, 50 kg và 282.269 viên MTTH…

Năm 2019, lực lượng CSĐTTP về ma tuý tiếp tục làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình tội phạm, tệ nạn ma tuý để chủ động tham mưy với lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Đảng, Nhà nước tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng chống ma tuý.

Thực hiện có hiệu quả chức năng là cơ quan Thường trực chương trình Quốc gia về phòng, chống ma tuý. Kết hợp giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi trong công tác phòng, chống ma tuý.

Tiếp tục chủ động nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, ngăn chặn; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các đường dây ma tuý lớn, xuyên quốc gia qua các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt xoá các tụ điểm mua bán, chứa chấp, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý phức tạp; các cơ sở có dấu hiệu tổ chức sản xuất ma tuý tổng hợp, các địa điểm có dấu hiệu trồng, tái trồng cây có chứa chất ma tuý…

Tập trung lực lượng tiếp tục củng cố tài liệu. chứng cứ, sớm kết thúc điều tra đối với các vụ án ma tuý, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng đẩy  nhanh tiến độ điều tra, mở rộng triệt để  các vụ án  ma tuý để sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. 

Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên ngành tư pháp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết dứt điểm các vụ án có vướng mắc, bất cập trong đường lối xử lý.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin  báo tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định của pháp luật. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và nâng cao hiệu quả trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm ma tuý, không để xảy ra oan sai, tiêu cực.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác điều tra, xử lý tội phạm ma tuý của lực lượng CSĐTTP về ma tuý. Thông qua công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm về ma tuý, làm rõ những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội ma tuý, đề xuất biện pháp khác phục và thông báo cho nhân dâ biết, phục vụ công tác phòng ngừa chung. Đề xuất tổ chức tổng kết một số vụ án ma tuý điển hình để rút kinh nghiệm chung…

Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La: Đấu tranh mạnh với các nhóm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới

Năm 2018, cuộc chiến nóng bỏng, không khoan nhượng với tội phạm ma túy của Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới vẫn tiếp diễn. Đặc biệt, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện cuộc đánh án có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, điều động cả xe bọc thép và hoả lực mạnh để tấn công các đối tượng. 

Đại tá Trần Anh Tuấn

Đã đấu tranh triệt phá thành công Chuyên án truy nã đặc biệt nguy hiểm tiêu diệt 3 đối tượng, bắt sống 4 đối tượng, thu giữ 49 khẩu súng quân dụng các loại, hơn 7.000 viên đạn…tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, Công an tỉnh Sơn La được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Với đặc điểm địa bàn Sơn La là tỉnh vùng cao, biên giới có vị trí chiến lược và đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh thuộc khu vực Tây Bắc của Tổ quốc; có 274 km đường biên giới giáp với hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (Lào), trải dài qua 69 bản thuộc 17 xã của 6 huyện, có 2 cửa khẩu quốc gia, 10 đồn biên phòng, do tuyến biên giới dài nên các đối tượng lợi dụng vận chuyển, mua bán ma túy, đặc biệt là vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới từ “Tam giác vàng” qua các tỉnh Bắc Lào vào Việt Nam. 

Những năm qua, Công an tỉnh Sơn La đã chủ động, tích cực tham mưu với Bộ, tỉnh Sơn La nhiều chủ trương, kế hoạch, phương án chiến lược trong phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy.

Sau nhiều năm kiên trì phòng chống ma túy, từ một tỉnh được xác định là trọng điểm của tội phạm và tệ nạn ma túy đến nay hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy đã bị chặn đứng và từng bước được đẩy lùi; chỉ còn phức tạp ở một số bản, xã thuộc các huyện biên giới. 

Nổi bật, năm 2013, Công an tỉnh đã xây dựng Phương án 279 về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã Lóng Luông, được Lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực tỉnh ủy tập trung chỉ đạo và đạt kết quả rất tốt. Từ tháng 6-2014 đến tháng 10-2017, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án 279-LL đấu tranh với các toán vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới, qua 9 giai đoạn, các lực lượng  đã tiêu diệt, bắt giữ 25 đối tượng, thu 498 bánh hêrôin, 35.059 viên ma túy tổng hợp, 21 khẩu súng quân dụng các loại…

Thành công của các chuyên án trên có ý nghĩa hết sức to lớn, tác động mạnh vào tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến Tây Bắc, nhất là địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ - Sơn La, chặn đứng đường dây mua bán ma túy lớn có vũ trang, làm thay đổi cục diện, góp phần chuyển hóa địa bàn Lóng Luông thành “địa bàn sạch”,  có tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế du lịch trong tương lai.

Tính riêng năm 2018, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 1.135 vụ, 1.521 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ: 78,04kg heroin; 36,29kg thuốc phiện; gần 348 nghìn viên ma túy tổng hợp; 4,39kg ma túy đá và nhiều tang vật liên quan khác. 

Triệt xóa 90 điểm, 102 đối tượng có liên quan đến ma túy; xác minh, bắt, vận động đầu thú 19 đối tượng truy nã.  Ngoài ra, Công an Sơn La cũng đã mở rộng, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế với Công an 9 tỉnh Bắc Lào, trọng tâm là Ký kết các kế hoạch phối hợp phòng chống tội phạm… Những kết quả nêu trên đã góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ: Nhiều bước đột phá trong thực hiện “năm Công tác cán bộ”

Năm 2018, thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW), Chỉ thị của Bộ trưởng về chương trình công tác Công an năm 2018 và Chương trình công tác của đơn vị, Cục Tổ chức cán bộ đã tập trung tham mưu, đề xuất và giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược về lĩnh vực tổ chức, biên chế, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ trong CAND. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, Cục Tổ chức cán bộ được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nổi bật, Cục đã hoàn thành việc tham mưu, nghiên cứu, xây dựng Đề án “Một số đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả  ” của Đảng ủy CATW trình Bộ Chính trị. Trên cơ sở Đề án của Đảng ủy CATW, Bộ Chính trị đã ban hành Nghi quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 


Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ

Nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Công an. Báo cáo Bộ trưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tố chức bộ máy của các đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ; chuyển các Bệnh viện 198, 199, 30-4, Y học cổ truyền về trực thuộc Bộ Công an; Quyết định số hiệu các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị trục thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sáp nhập Cảnh sát PCCCC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quy định tổ chức bộ máy của 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện (sau kiện toàn, tổ chức bộ máy Bộ Công an giảm 6 Tổng cục; 55 đơn vị cấp Cục; 20 Cảnh sát PCCC tỉnh, thành phố; 819 Phòng và nhiều đơn vị cấp đội).

Đã hoàn thành việc nghiên cứu xây dựng dự thảo các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp tỉnh, cấp huyện, Công an phường. Trước mắt, để kịp thời đảm bảo hoạt động liên tục của Công an các đơn vị, địa phương trên lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ theo mô hình tổ chức mới, đã tham mưu Bộ Công an ban hành văn bản hướng dẫn về một số vấn đề trong công tác tổ chức cán bộ; về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị cấp Phòng thuộc Công an cấp tỉnh và các Đội thuộc Công an cấp huyện.

Qua việc triển khai, thực hiện đã khẳng định tính chủ động, quyết liệt, khẩn trương trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an đổi với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ từ mô hình cũ sang mô hình mới. Việc chuyển tiếp đã diễn ra thuận lợi, nhịp nhàng, không có xung đột trong vận hành và không có thắc mắc lớn được các bộ, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ CAND và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Ngoài ra, Cục đã chú trọng thực hiện tốt các mặt công tác trọng tâm như: Công tác biên chế và chỉ tiêu đào tạo; Công tác cán bộ; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng CAND; Công tác chính sách, bảo hiểm xã hội CAND; Công tác hồ sơ và dữ liệu cán bộ…Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh...Cục tổ chức cán bộ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Năm qua, công tác tổ chức cán bộ đã được Đảng ủy và lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ chủ động chỉ đạo, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và Tổng cục; đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Cục và các Phòng, tập trung quyết liệt giải quyết công việc ngay những ngày, tháng đầu năm và đã hoàn thành xuất sắc các nội dung công tác theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các công tác lớn, trọng tâm, công tác cơ bản của đơn vị, như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định 01 của Chính phủ; xây dựng các đề án, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện...    

Năm 2018 tiếp tục được Đảng ủy CATW xác định là năm công tác tổ chức cán bộ, ngoài những nhiệm vụ được xác định trong chương trình công tác, Cục Tổ chức cán bộ đã thực hiện nhiều công việc lớn, đột xuất do thực tiễn đặt ra, tạo chuyển biến tích cực cho công tác tổ chức cán bộ tiếp tục đi vào nền nếp, có chiều sâu, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, rành mạch, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đạt được những kết quả trên, đơn vị đã xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo phụ trách, cá nhân thực hiện, tiến độ và thời gian hoàn thành, những nhiệm vụ trọng tâm đột phá, quan trọng, cơ bản và lâu dài. Quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy và lãnh đạo Cục thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; các Phòng và cán bộ, chiến sỹ luôn bám sát chương trình công tác, tận tâm với công việc, phối hợp nhịp nhàng trong tổ chức thực hiện. 

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, quan trọng, cơ bản luôn được đầu tư quan tâm đặc biệt; bố trí cán bộ có trình độ, năng lực trực tiếp đảm nhiệm; chú trọng đổi mới về phương pháp và cách làm; tăng cường tổ chức hội thảo, tranh thủ ý kiến chuyên gia, qua đó, vừa nâng cao chất lượng văn bản quản lý, vừa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ. 

Năm 2018, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn đơn vị, làm việc khoa học, cường độ công việc căng, thường làm quá giờ nhưng công tác tổ chức cán bộ cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra với chất lượng cao, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức cán bộ của lực lượng CAND…, góp phần cùng toàn lực lượng tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhóm PV

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT