Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 khai mạc trọng thể tại Hà Nội
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự Công an nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự Công an nhân dân.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, nhất là các nghị quyết mới của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 06 vùng của đất nước.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 có các nội dung chính gồm: Đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2022; nhìn nhận, đánh giá các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác xây dựng Công an xã, thị trấn; đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 và thời gian tới; tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo, bám sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận thức đầy đủ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2023…

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 19, 20/12/2022.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT