Hội nghị phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong CAND

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số các học viện, nhà trường trong CAND…

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh phát biểu khai mạc Hội nghị
Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh phát biểu khai mạc Hội nghị

Luật PCTN năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 06 ngày 20/11/2018, gồm 10 chương 96 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật PCTN năm 2018 được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Luật PCTN năm 2018 tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng một cơ chế phòng ngừa tham nhũng toàn diện và sâu rộng, qua đó góp phần xây dựng một cơ chế quản lý nhà nước, quản lý xã hội công khai, minh bạch để “không thể tham nhũng”; đồng thời tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

Luật PCTN năm 2018 được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Luật với các đạo luật khác có liên quan và bảo đảm tính khả thi; có những bước đi phù hợp nhằm nâng cao mức độ các yêu cầu của Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam là quốc gia thành viên.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ trình bày những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018
Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ trình bày những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018
Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018; Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an trình bày về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong CAND trong thời gian qua – Những vấn đề đặt ra khi triển khai Luật PCTN năm 2018 trong CAND.

So với quy định của Luật PCTN năm 2005, Luật PCTN năm 2018 có nhiều nội dung mới, trong đó có việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật ra khu vực ngoài nhà nước. Theo đó, tại Khoản 2 Điều 4 của Luật PCTN năm 2018 quy định doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp, tổ chức; kịp thời cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người có chức vụ, quyền hạn và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lý tham nhũng.

Ngoài ra, Luật PCTN năm 2018 đã mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai đến tất cả cán bộ, công chức nhằm mục đích chủ yếu là tạo cơ sở để so sánh, đối chiếu khi họ được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn hoặc khi có tài sản, thu nhập biến động trong năm từ 300 triệu đồng trở lên. Bên cạnh đó, so với Luật PCTN năm 2005 thì Luật PCTN năm 2018 đã có điều chỉnh thu hẹp đầu mối cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh phát biểu kết luận Hội nghị
Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh đề nghị thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật PCTN năm 2018 tại đơn vị, địa phương theo Kế hoạch của Bộ giao; khẩn trương tổ chức việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy có liên quan để cập nhật các quy định mới của Luật PCTN năm 2018 và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục chủ động phối hợp với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 đến cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham mưu, tham gia thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong CAND.

Bộ Công an phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018


 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT