Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 trong các học viện, trường Công an nhân dân

Trong năm học 2021 - 2022, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, quyết tâm, nỗ lực chung của các học viện, trường CAND, công tác giáo dục và đào tạo trong CAND đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận. Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND giai đoạn 2021 - 2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2022 - 2025. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án, Cục Đào tạo và các trường CAND đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022 đảm bảo nghiêm túc, an toàn. Phân công đào tạo các ngành, chuyên ngành cho các trường CAND; ban hành hướng dẫn xác định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp trong CAND; hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học trong CAND; hướng dẫn tổ chức dạy học trong các trường CAND thích ứng với đại dịch COVID-19; Ban hành các quyết định công nhận đạt chuẩn chất lượng và giấy cấp chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho 8/8 học viện, trường CAND.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, các trường CAND tiến hành tổng kết thực hiện Đề án 1229 và nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển nhà trường đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Rà soát, đề xuất mở ngành đào tạo theo quy định; tổ chức dạy và học trực tuyến kết hợp với trực tiếp để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp; huy động cán bộ, nhà giáo, học viên tăng cường hỗ trợ Công an một số địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Duy trì phong trào dạy giỏi cấp Bộ năm học 2021 - 2022 đạt kết quả tốt; tiếp tục rà soát, xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đảm bảo tính minh bạch, toàn diện của đề thi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh các cấp và loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác theo chỉ tiêu năm 2022.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các học viện, trường CAND đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị chức năng của Bộ Công an tiếp tục quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về nội dung chương trình, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ giảng viên nhằm giúp các trường nâng cao chất lượng đào tạo. Nhiều ý kiến thống nhất cho rằng, việc xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong các trường CAND cần đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Quan tâm xây dựng hệ thống thông tin chuẩn, hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý kết nối giữa cơ quan quản lý với các nhà trường; xây dựng chế độ đặc thù cho giáo viên chuyên ngành, điều chỉnh kinh phí cho nghiên cứu khoa học; quan tâm công tác y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các học viện, trường CAND.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu mà Cục Đào tạo và các học viện, trường CAND đã đạt được trong năm học 2021 - 2022. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh các ý kiến phát biểu, kiến nghị tại Hội nghị chủ yếu tập trung vào các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác chuyên môn giáo dục, đào tạo; tổ chức biên chế và chế độ chính sách; công tác Đảng và công tác chính trị quần chúng, văn hoá văn nghệ, thể thao; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện dạy học và y tế học đường. Trong số này, một số kiến nghị đã được các đơn vị chức năng của Bộ Công an trả lời và Cục Đào tạo đã tập hợp thành văn bản, điều này cho thấy trách nhiệm của các đơn vị chức năng đối với công tác giáo dục, đào tạo nói chung, các kiến nghị của khối nhà trường CAND nói riêng.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các học viện, trường CAND tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng lực lượng. Cùng với việc thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, cần quan tâm hơn nữa đến công tác nghiên cứu khoa học, các định hướng trong giáo dục, đào tạo; chủ động hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến công tác nhà trường. Chú trọng công tác thanh kiểm tra ngay từ trong nội bộ; tăng cường công tác quản lý giáo viên và học viên, công tác bổ nhiệm cán bộ. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an tiếp tục tăng cường phối hợp với các nhà trường trong việc rà soát, tháo gỡ các khó khăn, bất cập; tạo điều kiện về mọi mặt, đặc biệt là công tác chăm sóc y tế học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các học viện, trường CAND...

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT