Hội nghị triển khai chương trình nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trong Công an nhân dân

* Học viện Cảnh sát nhân dân xuất sắc đạt Cờ thi đua của Chính phủ.

Hội nghị triển khai chương trình nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 trong CAND


 
Tham dự Hội nghị còn có Thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo; đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các Học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2018 - 2019 và quán triệt Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác năm học 2019 - 2020; nêu rõ: Năm học 2018 - 2019, các Học viện, trường CAND cơ bản hoàn thành chương trình công tác đã đề ra, đảm bảo tiến độ các mặt công tác, mối quan hệ hợp tác giữa các trường với các đơn vị, địa phương được tăng cường nhất là trong việc nâng cao năng lực thực hành cho giáo viên và học viên các trường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, rèn luyện tốt, phục vụ tốt” tiếp tục được duy trì; công tác bồi dưỡng chuẩn hóa chức danh, trình độ chuyên môn, kiến thức ngoại ngữ, lý luận chính trị, nghiệp vụ sự phạm… cho cán bộ, giáo viên được triển khai ở hầu hết các trường; công tác đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức đào tạo tiếp tục được các trường quan tâm thực hiện…

Năm học 2018-2019, các Học viện, trường CAND đã thực hiện nghiêm túc quyết định phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng, chiêu sinh nhập học giảm số lượng học viên so với năm học trước.

Cục Đào tạo cũng đã đề xuất Bộ Công an chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2019 với những đổi mới về cách thức xét tuyển, trong đó nâng cao điều kiện tiêu chuẩn về học lực để sơ tuyển vào các trường CAND.  Lấy ý kiến các đơn vị trong ngành trước khi báo cáo lãnh đạo Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; báo cáo Bộ cho phép Học viện ANND thí điểm đào tạo song bằng đối với 3 chương trình đào tạo cho sinh viên chính quy. 

Các Học viện, trường CAND tiếp tục hoàn thiện 16 tiêu chuẩn đầu ra đối với các chuyên ngành đào tạo đã được giao nhiệm vụ; triển khai lấy ý kiến phản hồi của học viên về chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng môn học và chất lượng giảng dạy của giáo viên.

Nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo của lực lượng trong năm học 2019 - 2020 có rất nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là sự thay đổi mạnh mẽ về cơ cấu, tổ chức bộ máy của các trường CAND và việc bố trí, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên của các trường; đòi hỏi các đơn vị chức năng, các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt chủ trương, chỉ đạo của Bộ; phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của lực lượng; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên và học viên; kịp thời có biện pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong từng mặt công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu của Nghị quyết số 17/NQ-ĐU ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề đặt ra trong năm học 2019 - 2020; những tồn tại, hạn chế cũng như giải pháp để tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục, đổi mới giáo dục trong CAND…  

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các Học viện, trường CAND đã kiến nghị Bộ Công an sớm ban hành Đề án tuyển sinh vào các trường CAND năm 2020-2021; phân định rõ nhiệm vụ cho các trường CAND để tránh chồng chéo; rà soát lại các chương trình đào tạo, điều chỉnh nội dung đào tạo phù hợp thực tiễn công tác công an. Đặc biệt, cần xây dựng khung chung về chuẩn đầu ra để áp dụng thống nhất trong các trường CAND; đổi mới hệ thống đào tạo theo chuyên ngành, ngành đào tạo. Đại diện Công an một số đơn vị, địa phương cũng đề nghị Bộ Công an nâng chỉ tiêu tổ chức tập huấn cho lực lượng Công an chính quy về xã; hoàn thiện hệ thống văn bản về quy chế đào tạo trong CAND phù hợp với mô hình mới. Các Học viện, trường CAND cũng cần tăng cường cho đội ngũ cán bộ, giảng viên đi thực tế tại địa phương; có lộ trình triển khai kiểm định chất lượng giáo dục, chương trình đào tạo…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các Học viện, trường CAND trong năm học 2018 - 2019. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, giáo dục là quốc sách hàng đầu, đây là yêu cầu bất di bất dịch. Để nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, các Học viện, trường CAND cần đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá, tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học trong các học viện, kết nối giữa nhà trường với Công an các đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng hiệu quả trong hội nhập quốc tế. 

Đặc biệt, đổi mới phải có căn cứ, khoa học và đồng bộ; việc đổi mới phải có trọng tâm, trọng điểm và có lộ trình. Trong đó, cần chú ý đến các điều chỉnh từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất; học phải gắn với hành, giáo dục phải gắn với thực tiễn. Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, trong phát triển giáo dục, phải chuyển từ mục tiêu số lượng sang đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn hóa và hiện đại hóa… Tập trung  đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo trong CAND ngang tầm với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; đẩy mạnh phong trào "Dạy tốt, học tốt"; tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng đáp ứng yêu cầu, công tác chiến đấu của lực lượng CAND…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an tặng các Học viện, trường CAND.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an tặng các Học viện, trường CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an tặng các Học viện, trường CAND.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an tặng các Học viện, trường CAND.

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã traoCờ thi đua của Chính phủ cho 03 đơn vị xuất sắc trong các Học viện, trường CAND; tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công an cho các Học viện, trường CAND đã có thành tích tiêu biểu trong năm học 2018 - 2019.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT