Hội nghị triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
Thứ trưởng Lê Quý Vương và Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu dự Hội nghị.

 

Bộ Công an triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ, Luật Đặc xá năm 2018 đã thể chế hoá quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với người phạm tội bị kết án phạt tù nhằm khuyến khích họ cải tạo tốt, sớm được trở lại với cộng đồng để phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Luật đã cụ thể hoá quy định về thẩm quyền đặc xá của Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 nhằm giúp Chủ tịch nước thực hiện quyền của người đứng đầu Nhà nước về đặc xá; quy định cụ thể về thời điểm đặc xá, trình tự, thủ tục, đối tượng, tiêu chuẩn được hưởng đặc xá, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác trong việc đặc xá. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu, sau khi nghe trình bày những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá năm 2018 và công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai trong Công an nhân dân, các đại biểu tập trung nghiên cứu nghiêm túc, quán triệt sâu sắc và nắm vững những nội dung cơ bản được giới thiệu trong Hội nghị này. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương phải tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm cho việc triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trong đơn vị, địa phương mình ngay sau khi Luật này có hiệu lực.

Luật Đặc xá năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 với 39 điều quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá.

 

Nguyễn Thanh

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT