Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt triển khai thi hành Luật về xuất, nhập cảnh
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 6/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của 02 Luật trên và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của Bộ Công an và điểm cầu của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán trong lực lượng Công an và các cấp ban, ngành ở một số địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Luật số 49 và Luật số 51 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2019) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Luật số 49 được triển khai xuất phát từ yêu cầu cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp liên quan đến quyền của công dân về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân trong hoạt động xuất nhập cảnh và là cơ sở pháp lý cho hoạt động thu thập thông tin, dữ liệu cá nhân phục vụ việc cấp, quản lý, kiểm soát và sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh.

Luật số 51 xuất phát từ yêu cầu luật hóa chính sách cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Luật số 47 (sửa đổi 17 điều, bổ sung 03 điều) và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập, xuất cảnh Việt Nam.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã trình bày, phổ biến những nội dung cơ bản và những điểm mới của 02 Luật trên, một số văn bản pháp luật, hướng dẫn có liên quan như: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47); Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về  danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc tỉnh Kiên Giang; Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Luật số 49 có điểm mới đáng chú ý là, người có thẻ Căn cước công dân đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu được lựa chọn nơi cấp hộ chiếu tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi thay vì phải thực hiện ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú như trước đây.

Luật số 51 với một số chính sách mới đáng chú ý như: Bỏ quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày mới được nhập cảnh trở lại; cho phép 4 trường hợp được chuyển đổi mục đích nhập cảnh; nâng thời hạn của thẻ tạm trú cho nhà đầu tư.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng cho biết, Luật số 49 và 51 có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc triển khai 02 Luật trên vừa góp phần thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, vừa là công cụ đắc lực giúp cho việc thực hiện công tác Quản lý xuất nhập cảnh được thuận lợi, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT