Hội thảo khoa học phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay

 

Dự HTKH có Trung tướng, TS Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật TW; TS Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; GS.TS Hồ Trọng Ngũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành TW; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ Công an; đại diện Công an một số đơn vị, địa phương và các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND)…

Ý thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ nội bộ, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực quản lý của hệ thống chính trị từ Trung ương đến các cơ sở. Qua các giai đoạn cách mạng, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, công tác xây dựng, chính đốn Đảng đã thu được nhiều kết quả to lớn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao, vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường. Đại đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng.

Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất là do âm mưu chống phá của thế lực thù địch, nội bộ một số cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể quần chúng đã xuất hiện một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với các biểu hiện khác nhau. Trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và gần đây là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Đảng đã chỉ rõ là phải chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta… Từ những lý do trên, Bộ Công an tổ chức HTKH: Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay, tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn.

Thượng trướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội thảo khoa học. Ảnh: Công Gôn.

 

Phát biểu kết luận HTKH, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, HTKH: “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay” đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Hội thảo đã nhận được hơn 60 báo cáo khoa học và nghe 9 báo cáo tham luận với nội dung rất sâu sắc, tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành TW, Công an các đơn vị, địa phương, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND. Các báo cáo khoa học đều được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, nội dung phong phú, với những lập luận chặt chẽ, có căn cứ cụ thể.

Qua HTKH, đã thống nhất được khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; biểu hiện của quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tình hình đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở nước ta thời gian qua… Để chủ động làm tốt công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ cần thực hiện 6 nhóm giải pháp chủ yếu. Đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, lực lượng CAND cần tập trung làm tốt 6 nhóm công tác trọng tâm.

Sau HTKH, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND và Ban tổ chức HTKH cần nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu. Qua đó, xác định rõ về những nhận thức cơ bản; mục tiêu, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc và các giải pháp trong công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tham mưu với Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an các chủ trương, biện pháp làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần bảo vệ ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

 

Công Gôn - Thanh Xuân 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT