Hội thảo khoa học quốc tế nâng cao chất lượng tiếng Anh trong các trường CAND
Hội thảo sẽ thảo luận và nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy tiếng Anh trong các trường CAND.

Dự Hội thảo có Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND; PGS.TS Nguyễn Tô Chung, Phó Trưởng ban Đề án Ngoại ngữ Quốc gia cùng các chuyên gia, lãnh đạo quốc tế, lãnh đạo các học viện, trường, Cục trong và ngoài ngành Công an.

Hội thảo đánh giá kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường Công an nhân dân và thảo luận về chính sách giáo dục ngoại ngữ theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia về việc tổ chức, áp dụng thực hiện trong hệ thống các trường CAND, đồng thời tạo diễn đàn cho giáo viên, nhà nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm tổ chức, quản lý tổ chức dạy và học tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu công tác của ngành Công an.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo quốc tế, lãnh đạo các học viện, trường, Cục trong và ngoài ngành Công an

Tại hội thảo, Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an cho biết, giáo dục - đào tạo trong ngành Công an vừa có nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực tham gia trực tiếp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, vừa giữ gìn trật tự an ninh xã hội, góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Các chuyên gia, lãnh đạo quốc tế đến tham gia Hội thảo quốc tế đánh giá kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường Công an nhân dân (CAND)

Lãnh đạo Bộ Công an luôn chú trọng chất lượng dạy và học tiếng Anh trong lực lượng công an, trong học viện nhằm đảm bảo mục tiêu Quốc gia về phổ cập và từng bước nâng cao trình độ ngoại ngữ trong đội ngũ cán bộ CAND.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám phát biểu tại Hội thảo quốc tế đánh giá kết quả và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các trường Công an nhân dân

Thiếu tướng Bùi Minh Giám đề nghị, các học viện, trường CAND cần đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên và lãnh đạo; Các cơ sở đào tạo trong CAND cần đổi mới tư duy, phương pháp dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng KHCN trong giảng dạy gắn liền với cải tiến, bổ sung hệ thống giáo trình, học liệu; nâng cao và xây dựng trình độ năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng dạy tiếng Anh, đội ngũ giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh; Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ theo hướng tiếp cận, tăng cường năng lực khảo thí ngoại ngữ của học viện, trường CAND.

Trần Ngọc

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT