Hội thảo khoa học về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị các quy định hành chính
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND, một số học viện, trường CAND; đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá Trần Nguyên Quân khẳng định vai trò quan trọng của công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an trong công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

Đây được coi là biện pháp “hậu kiểm” đối với kiểm soát thủ tục hành chính, nhằm phát hiện và giải quyết những bất cập của các quy định hành chính cũng như giám sát việc thực thi thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND trong lĩnh vực này; tránh tình trạng tùy tiện, thiếu công khai, minh bạch trong việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Hội thảo đã ghi nhận tình hình thực tiễn công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của lực lượng CAND trong thời gian từ 2014 đến nay, những kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. 

Tại hội thảo, công an các đơn vị, địa phương đã trao đổi, thảo luận những vấn đề mang tính lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an. Đồng thời trao đổi, thảo luận, đánh giá sự cần thiết của việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp cho hoạt động tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Hiện nay, Bộ Công an hiện đang hoàn thiện việc xây dựng “Thông tư quy định việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an”.

Kết thúc hội thảo, Đại tá Trần Nguyên Quân đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong CAND trong thời gian tới.

Theo đó, lãnh đạo các đơn vị, công an các tỉnh, thành phố cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Từ đó chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền của mình có chức năng giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tập trung, đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức góp phần giảm tải số lượng phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an, góp phân nâng cao uy tín của lực lượng Công an trong công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT