Hội thảo nâng cao chất lượng công tác luân chuyển và thực tế của giáo viên các trường Công an nhân dân

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua dạy giỏi các trường CAND năm học 2018 - 2019 nêu rõ, năm học 2018 - 2019, các học viện, trường CAND đã thu hút đông đảo đội ngũ giáo viên tham gia; công tác tổ chức được thực hiện thống nhất, quy mô, chất lượng dạy giỏi từng bước được nâng cao. Thông qua phong trào thi đua dạy giỏi, các trường đã xét công nhận danh hiệu giảng viên, giáo viên giỏi cấp Trường và đề xuất danh hiệu giảng viên, giáo viên giỏi cấp Bộ; đồng thời tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến đưa phong trào dạy giỏi phát triển sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Tại Hội thảo, nhiều phát biểu tham luận của các đại biểu là đại diện các học viện, trường CAND đã tập trung đi sâu phân tích những thuận lợi, khó khăn, bất cập và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác luân chuyển và thực tế của giáo viên các trường CAND. Với những vấn đề cụ thể như: Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ giáo viên được luân chuyển; công tác phối hợp luân chuyển giáo viên nghiệp vụ giữa các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương; tăng cường việc kiểm tra định kỳ, đánh giá chất lượng luân chuyển của giáo viên; cần nâng cao nhận thức về vai trò hoạt động nghiên cứu thực tế cho giáo viên; nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn, kỹ năng xử lý thông tin và kịp thời cập nhập kiến thức thực tiễn vào công tác giảng dạy, nghiên cứu…
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT