Hội thảo về xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Đến dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, các phòng chức năng thuộc Văn phòng Bộ…

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, Công an cấp huyện có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước; là cấp Công an thực hiện toàn diện, đầy đủ các chức năng của lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn cấp huyện; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về ANTT; giải quyết các yêu cầu của nhân dân liên quan đến ANTT ở cơ sở. Với mục tiêu tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ, làm cho Công an cấp huyện đủ sức giữ vững ANTT trong mọi tình huống, tạo thế phòng thủ vững chắc từ mỗi địa phương, đơn vị cơ sở, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, ngày 10/4/2009, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 03 về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”. Đây là chủ trương lớn, đúng đắn, phù hợp với chủ trương hướng về cơ sở, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước…

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại Hội thảo
Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại Hội thảo

Ngày 25/12/2018, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 10/4/2019 và giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổng kết, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc tổng kết… Để tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương xây dựng Báo cáo tổng kết và dự thảo Chỉ thị mới về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện…

Hội thảo được tổ chức hôm nay có ý nghĩa quan trọng, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học, giải pháp cơ bản giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng toàn diện Công an cấp huyện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ, khẳng định những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong xây dựng toàn diện Công an cấp huyện trong tình hình mới, góp ý trực tiếp vào dự thảo Báo cáo; thảo luận, phân tích làm rõ các nội dung của dự thảo Chỉ thị mới nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT