Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.

Tham dự phiên họp có lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan; thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật CAND (sửa đổi) và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài ngành Công an.

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 của Quốc hội và sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, trong một thời gian rất ngắn, Bộ Công an đã khẩn trương chủ trì nghiên cứu, soạn thảo dự án Luật CAND (sửa đổi). Ngày 31/3/2018, Bộ Công an có Tờ trình số 107/TTr-BCA báo cáo Chính phủ về dự án Luật trên.

Với tinh thần sửa đổi, bổ sung cơ bản, toàn diện Luật CAND hiện hành đã có 4 điều mới được bổ sung, 31 trên 45 điều của Luật CAND hiện hành được sửa đổi. Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng trong tổ chức và hoạt động của CAND. Đó là hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của CAND; xây dựng Công an xã chuyên nghiệp; xác định vị trí, phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cấp Công an; cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an; quy định về công nghiệp an ninh; chỉnh lý quy định về trần cấp hàm cao nhất là cấp tướng; bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an…

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc ban hành Luật CAND (sửa đổi) là cấp bách nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để sắp xếp lại tổ chức bộ máy công an phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sắp xếp, bố trí lực lượng và từng bước thực hiện tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng Luật CAND (sửa đổi), Bộ Công an nhận thấy còn một số vấn đề cần tiếp tục đưa ra để thảo luận làm rõ hơn. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thành viên Ban soạn thảo tập trung nghiên cứu, cho ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo, nhằm đảm bảo kịp tiến độ trình Chính phủ xem xét, thông qua để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 tới đây. 

Tuấn Giang

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công anPhản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT