Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68

 

Trong 2 ngày 17 và 18/12, hội nghị sẽ tổng kết công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2012; thảo luận về những nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an năm 2013; tổng kết phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2012 và báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68 sẽ tập trung thảo luận các báo cáo và tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra về công tác giữ gìn an ninh, trật tự trong năm 2013.

Để thực hiện tốt mục tiêu chung của toàn lực lượng CAND là đảm bảo tốt an ninh, trật tự trong mọi tình huống, lực lượng CAND sẽ cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; đồng thời chú trọng thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” trong năm 2013. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68 là tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp khen thưởng... 

 

Công Gôn (CAND) 

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT