Lực lượng CAND giữ vững vai trò nòng cốt, xung kích bảo vệ ANTQ
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội thảo.

Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an và trực tuyến tại 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, dưới sự chủ trì của Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, cùng với gần 100 tham luận trong kỷ yếu, hội thảo đã bổ sung nhiều thông tin, tư liệu quý báu về quá trình ra đời, sự phát triển, trưởng thành và không ngừng lớn mạnh của lực lượng CAND; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ nhất, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của lực lượng CAND trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chủ trì hội thảo.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chủ trì hội thảo.

Thứ hai, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong đấu tranh giành chính quyền về tay Nhân dân, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Thứ ba, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp quan trọng của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ tư, khẳng định rõ hơn lời dạy của Bác Hồ "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn", nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng CAND giữ vai trò nòng cốt, xung kích.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự hội thảo.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu dự hội thảo.

Để kết quả hội thảo đi vào thực tiễn, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện lịch sử CAND; phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác Công an trong 75 năm qua để bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND; xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo theo chủ đề hội thảo đã đề cập báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Công an trong thời gian tới.

Bộ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động tuyên truyền, quán triệt đến từng CBCS về truyền thống 75 năm lịch sử anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND, những kết quả đã đạt được trong 15 năm thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những phương pháp và hình thức phù hợp, lồng ghép với phong trào học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND, trong các hình thức sinh hoạt chính trị của đơn vị để từng CBCS thấm nhuần lý tưởng cách mạng, tự hào về thành quả của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức, phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, năng lực công tác, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm bên lề hội thảo.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm bên lề hội thảo.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách pháp luật phù hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác Công an đáp ứng đòi hỏi của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong điều kiện hiện nay. Tiếp tục xây dựng, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế...

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp hiện nay, lực lượng CAND phải tập trung tuyên truyền, vận động để mỗi người dân đều trở thành chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống COVID, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho chính bản thân, gia đình và xã hội.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, siết chặt đội ngũ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

 Nhiều ý kiến tâm huyết, giàu lý luận, thực tiễn tham luận tại hội thảo

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và với tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, khoa học cao, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận để đi đến thống nhất những vấn đề mà Ban Tổ chức hội thảo đã tổng hợp đưa ra. Hội thảo đã được nghe ý kiến tham luận của các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có uy tín, giàu kinh nghiệm thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an: Gắn bó mật thiết với Nhân dân, bản chất nhân dân của Công an Việt Nam là bài học kinh nghiệm quý báu.

Trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước dân tộc. 

Đại tướng Lê Hồng Anh trình bày tham luận tại hội thảo.
Đại tướng Lê Hồng Anh trình bày tham luận tại hội thảo.

Cùng với QĐND, lực lượng CAND Việt Nam đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề song hết sức vẻ vang đó, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định, bảo đảm cho CAND luôn là lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Sự gắn bó mật thiết với Nhân dân, bản chất nhân dân của Công an Việt Nam là bài học kinh nghiệm quý báu cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng phê bình lý luận văn học nghệ thuật Trung ương: Sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng CAND và Đài Tiếng nói Việt Nam thúc đẩy phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong sự bình yên của mỗi con phố, mỗi thôn xóm, mỗi gia đình đều có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang, của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều người. Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là một trog những hình thức tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư, trên từng đường phố, trong các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp...; tạo thế chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp ngay khi các hành vi vi phạm pháp luật mới manh nha hoặc hành vi phạm tội vừa xảy ra. 

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ trình bày tham luận tại hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ trình bày tham luận tại hội thảo.

Sự thành công, lan tỏa của phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự đồng hành của lực lượng CAND và các chương trình trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Nói cách khác, từ trong phong trào này và nhờ có phong trào này, mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng CAND và Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác tuyên truyền càng chặt chẽ, kịp thời, sắc bén, hiệu quả.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội:

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của toàn dân, gìn giữ cuộc sống bình an là trách nhiệm của mọi người, không phân biệt dân tộc, tôn giáo. Bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, tuy nhiên mỗi phong trào phải có bộ phận tham mưu tài giỏi, phải có đội quân tiên phong tinh nhuệ và điển hình quần chúng tích cực tham gia. Ở đây, lực lượng CAND chính là bộ phận tham mưu tài giỏi, CBCS CAND xứng đáng là đội quân tiên phong, tinh nhuệ, còn chúng tôi, Tăng ni, Phật tử và Nhân dân xin nguyện là quần chúng đồng hành tham gia tích cực. 

Thượng tọa Thích Đạo Hiển trình bày tham luận tại hội thảo.
Thượng tọa Thích Đạo Hiển trình bày tham luận tại hội thảo.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay nhiều đạo lạ, tôn giáo mới xuất hiện, hiện tượng truyền đạo trái phép đi ngược lại văn hóa, thuần phong mỹ tục của nhân dân thì chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào có đạo. Đặc biệt chú ý tới các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Linh mục Nguyễn Quang Phúc, Giáo xứ Khiết Kỷ, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình:

Gắn bó với vận mạng quê hương là sự đồng hành trách nhiệm thực tế từ các giáo xứ; ngoài đời sống mục vụ của mình, nghĩa vụ công dân của chúng tôi là kết hợp với chính quyền địa phương giáo dục người hữu tín sống theo Hiến pháp, pháp luật. Trong lĩnh vực này, CBCS CAND là người thường xuyên tiếp xúc trao đổi và trực tiếp làm việc với chúng tôi. Không chỉ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện và các cấp chính quyền, lực lượng CAND đã thường xuyên đi đầu với việc quan tâm tới thăm các cơ sở tôn giáo, chúc mừng, tặng quà những ngày lễ lớn, Ngày Tết Nguyên đán cho các tôn giáo. 

Linh mục Nguyễn Quang Phúc trình bày tham luận tại hội thảo.
Linh mục Nguyễn Quang Phúc trình bày tham luận tại hội thảo.

Điều này thực sự đã nói lên sự quan tâm, gắn bó, gần gũi với đời sống của bà con đồng bào tôn giáo của lực lượng CAND, từ đó, mối quan hệ gắn bó giữa tôn giáo với chính quyền địa phương và lực lượng CAND được không ngừng nâng cao. Đối thoại, trao đổi, kết hợp làm việc đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở là những hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả tích cực và gieo niềm tin trong nhân dân.

Thiếu tá Lê Nguyễn Hiếu Thảo, Trưởng Công an xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk: Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm "liều thuốc tinh thần" vượt qua mọi khó khăn.

Là một cán bộ nữ, có thời gian công tác tại bộ phận cấp đội của Công an huyện, con còn nhỏ trong khi chồng công tác xa tại Trường Đại học An ninh nhân dân, tôi xác định việc tuần tra kiểm soát ban đêm, trực tiếp tấn công trấn áp tội phạm... không phải là công việc thuận lợi dành cho nữ. Tuy nhiên, khi có chủ trương Công an chính quy về xã, tôi không một chút đắn đo viết đơn tình nguyện về công tác tại Công an xã. Tôi luôn ý thức sâu sắc về lời thề danh dự của CAND "Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc, Đảng và Nhân dân cần đến", và nếu "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai?". 

Thiếu tá Lê Nguyễn Hiếu Thảo trình bày tham luận tại hội thảo.
Thiếu tá Lê Nguyễn Hiếu Thảo trình bày tham luận tại hội thảo.

Tôi luôn nghĩ, chỉ có vượt qua chính bản thân mình, biến khó khăn thành động lực phấn đấu, lấy nụ cười, sự hài lòng của Nhân dân làm "liều thuốc tinh thần" vượt qua mọi khó khăn của mình. Và mình phải sống thật tốt, thật tâm, thật lòng với Nhân dân thì mỗi người dân trong địa bàn mình sẽ là một chiến sỹ luôn kề vai sát cánh cùng lực lượng Công an xã nắm chắc địa bàn, đấu tranh phòng chống tội phạm, san sẻ khó khăn, đùm bọc yêu thương... 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT