Lực lượng CAND quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
Lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp lớn vào những thành tựu của đất nước năm 2019
Lực lượng Công an nhân dân đã đóng góp lớn vào những thành tựu của đất nước năm 2019

Năm 2020, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2019; triển khai thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020, với khí thế mới, quyết tâm rất cao, toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng Công an nhân dân (CAND) nguyện nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, với phương châm hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 đến 26-12-2019 vừa qua, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh: Mỗi CBCS Công an có quyền tự hào về những đóng góp và thành quả chung của ngành, của đất nước, để chúng ta có thêm niềm tin, động lực, sức mạnh và ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo...

Dấu ấn nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2019 thể hiện trên 10 mặt công tác lớn sau:

Một là, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, góp phần xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, nhạy bén vấn đề Biển Đông.

Trong năm 2019, Văn phòng Bộ Công an đã chủ động thu thập, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu, đề xuất các giải pháp cơ bản, chiến lược về ANTT, như tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 51 ngày 5-8-2019 về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tham mưu Bộ trưởng trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 12 ngày 25-4-2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Cảnh sát giao thông tận tụy vì bình yên những chuyến tàu, xe trong dịp Tết
Cảnh sát giao thông tận tụy vì bình yên những chuyến tàu, xe trong dịp Tết

Văn phòng Bộ đã tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ thể chế hoá các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm ANTT thành 2 Chỉ thị, 3 Chương trình hành động, 55 Kế hoạch (tăng 41% so với năm 2018), 28 Điện chỉ đạo (tăng 16% so với năm 2018), 2 Hướng dẫn cụ thể triển khai trong toàn lực lượng CAND…

Hai là, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy và lãnh đạo Công an các cấp đặc biệt coi trọng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị và Nghị định số 01 của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của toàn lực lượng CAND trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, đây là một trong những kết quả nổi bật “điểm sáng” nhất của Bộ Công an trong năm 2019, khẳng định sức mạnh và uy tín của lực lượng Công an tiếp tục được nâng cao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mặt công tác Công an.

Chủ trương tăng cường cơ sở được tập trung thực hiện quyết liệt, đã bố trí hơn 10.250 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn chính quy, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở được bảo đảm và có những chuyển biến tích cực.

Lực lượng Cảnh sát cơ động thường xuyên luyện tập nâng cao sức chiến đấu
Lực lượng Cảnh sát cơ động thường xuyên luyện tập nâng cao sức chiến đấu

Lực lượng CAND tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và các phong trào thi đua, cuộc vận động do Bộ Công an và các cấp phát động; tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và gương chiến đấu dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ba là, đã chủ động xây dựng và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, nhất là với Quân đội nhân dân triển khai khẩn trương, quyết liệt các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, Đại lễ Vesak 2019, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng hình ảnh nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị.

Bốn là, giữ vững  an ninh quốc gia; các mặt công tác Công an đều được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Năm là, công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về  TTATXH (kéo giảm 7,39% số vụ tội phạm về trật tự xã hội).

Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT (tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí). Kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đã cứu nạn, cứu hộ thành công 4.509 vụ, cứu được 2.089 người...

Bảy là, chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, kỹ thuật nghiệp vụ, khoa học hình sự, hồ sơ nghiệp vụ được nâng lên, góp phần phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm.

Cán bộ, chiến sỹ Công an luôn gắn bó và sẵn sàng giúp đỡ nhân dân
Cán bộ, chiến sỹ Công an luôn gắn bó và sẵn sàng giúp đỡ nhân dân

Tám là, công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng.

Chín là, công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần - kỹ thuật đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đáp ứng công tác thường xuyên, đột xuất, phục vụ tốt công tác,  chiến đấu của toàn lực lượng CAND.

Mười là, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở. Các mặt công tác viễn thông và cơ yếu; đối ngoại và hợp tác quốc tế; pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận; thanh tra được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực.

Điểm lại những kết quả, thành tích năm 2019 vừa qua, lực lượng CAND đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, vừa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời, tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị rất cao trong toàn lực lượng, chủ động, quyết liệt đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Những kết quả đó đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT