Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Ngày Pháp luật năm 2020

Tham dự Lễ Mít tinh có đại diện lãnh đạo các đơn vị pháp chế của các bộ, ngành và đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế của Công an các đơn vị, địa phương, các nhà trường trong Công an nhân dân…

Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, đi vào nề nếp với những hoạt động ngày càng cụ thể, hướng tới mục tiêu 365 ngày đều là Ngày pháp luật. Với chủ đề và khẩu hiệu hành động sát hợp, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, Ngày pháp luật thực sự là ngày hội chính trị, pháp lý quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và đã trở thành khẩu hiệu, phương châm hành động hàng ngày, trong từng hoạt động công tác, chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tính đến tháng 10/2020, lực lượng CAND đã đề xuất, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến 04 dự án luật, trình Chính phủ ban hành 13 nghị định, ban hành theo thẩm quyền 110 thông tư. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý nghĩa của Ngày pháp luật luôn được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ CAND trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

Trong năm 2020, lực lượng CAND đã tổ chức 742 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự cho 157.070 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 194 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 12.819 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 3.764 cuộc sinh hoạt đơn vị phổ biến cho 159.246 lượt cán bộ, chiến sĩ về các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật… Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều cách tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, phát tờ rơi, treo panô, áp phích… vừa mang lại hiệu quả, vừa làm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành nghiêm những quy định của cơ quan chức năng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Lễ Mít tinh
Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại Lễ Mít tinh

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thi hành Ngày pháp luật của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua. Để việc triển khai thi hành Ngày pháp luật trong CAND đạt được nhiều kết quả tốt, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự. Tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn. Trước mắt, khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các dự án Luật để trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và thông qua như: Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)… Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất gia nhập, ký kết, thực hiện các điều ước quốc tế song phương và đa phương về phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù với các nước. Đẩy mạnh cải hành chính trong CAND, đổi mới các khâu, quy trình công tác; rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. 

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phổ biến quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ CAND nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là những văn bản liên quan trực tiếp đến công tác công an. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật.

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm.
Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đại biểu tham dự buổi Lễ chụp ảnh lưu niệm.

Sau lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của một số luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, có liên quan trực tiếp đến công tác Công an như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT