Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an nhân dân

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo PCTN, CLP Bộ Công an…
Năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong nội bộ; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, LP trong CAND. Ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Nổi bật, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được các cấp khen thưởng. Công tác tổ chức cán bộ đã bám sát giải pháp trọng tâm, đột phá và đạt những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở. Hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an các đơn vị, địa phương; ban hành, triển khai đồng bộ khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ theo 4 cấp Công an. Tập trung thực hiện chủ đề công tác năm 2019 là “tăng cường cơ sở”; triển khai bố trí Công an xã, thị trấn chính quy bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở có những chuyển biến rõ rệt.

Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; thanh tra đột xuất; thanh tra đặc biệt, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm... Công an các đơn vị, địa phương đã có những giải pháp, biện pháp thực hành tiết kiệm, CLP phù hợp với thực tế đơn vị, địa phương.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét. Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về công tác bắt, khám xét, giam giữ, không để xảy ra oan, sai, thu hồi nhiều tài sản của Nhà nước bị thất thoát. Đã làm tốt công tác điều tra các vụ án trọng điểm, nghiêm trọng, phức tạp, xử lý triệt để nhiều vụ án lớn tồn đọng, kéo dài nhiều năm, được toàn xã hội quan tâm theo dõi, đánh giá cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và vai trò, trách nhiệm của lực lượng CAND trong đấu tranh chống tham nhũng.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo PCTN, CLP của Bộ Công an; chúc mừng những thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hành tiết kiệm, CLP của lực lượng CAND năm 2019.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị.
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị.

Khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an trong những năm qua, đồng chí Lê Minh Khái đề nghị, thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục phối hợp, quan tâm, giúp đỡ ngành Thanh tra thực hiện hiệu quả các công việc trong công tác đấu tranh PCTN, thực hành tiết kiệm, CLP, đặc biệt trong việc phát hiện các dấu hiệu vi phạm, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện nhiệm vụ công tác PCTN, lãng phí trong CAND, trọng tâm là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật PCTN. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác PCTN, lãng phí của lực lượng CAND; phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy trong việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, lãng phí.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của các cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết tố cáo tham nhũng, tập trung thanh tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nơi có nhiều dư luận phản ánh, đơn thư tố cáo.

Về công tác thực hành tiết kiệm, CLP, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đối với công tác thực hành tiết kiệm, CLP. Thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, CLP và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình thực hành tiết kiệm, CLP giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020 trong CAND; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về thực hành tiết kiệm, CLP.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm về tham nhũng, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Chính trị, các chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra trong hoạt động điều tra. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc đã khởi tố, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Chú trọng công tác điều tra, mở rộng án, thu hồi tài sản, không để các đối tượng đối phó, tiêu hủy tài liệu, bỏ trốn, tẩu tán tài sản; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chỉ đạo của Bộ để kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, thực hành tiết kiệm, CLP để lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ PCTN, lãng phí. Rà soát, củng cố, kiện toàn về tổ chức, tăng cường, bổ sung cán bộ có chất lượng cho Cơ quan Thanh tra, Cơ quan điều tra các cấp trong CAND, nhất là các đơn vị Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng…
 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT