Nâng cao hiệu quả công tác tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù tại Việt Nam
Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thuý Hiền, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và thực hiện công tác tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù (giai đoạn 2007-2017). Theo đó, Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực ngày 01/7/2008, sau 10 năm triển khai thi hành, đã góp phần quan trọng trong hợp tác quốc tế về tư pháp hình sự nói chung, công tác dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù nói riêng; từ đó, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trên cơ sở các quy định của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007, Việt Nam đã ký kết 10 hiệp định song phương về tương trợ tư pháp về hình sự, 12 hiệp định song phương về dẫn độ, 11 hiệp định song phương về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Với vai trò là cơ quan Trung ương về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xử lý 27 yêu cầu dẫn độ ra nước ngoài và 12 yêu cầu chuyển giao phạm nhân về Việt Nam...

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, các quy định của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 cũng bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, làm hạn chế hiệu quả công tác tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù. Trong bối cảnh tình hình tội phạm nói chung và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nói riêng có chiều hướng gia tăng cả về quy mô và tính chất trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam thì việc tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về tương trợ tư pháp và dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù là yêu cầu cấp thiết, khách quan. Do vậy, kết quả của Hội nghị sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù; đồng thời, tăng cường và nâng cao năng lực của cơ quan Trung ương về tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù; thiết lập và từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp nhanh chóng, hiệu quả giữa các cơ quan có thẩm quyền trong nước cũng như các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trong trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt, truy tìm, áp giải đối tượng, xử lý yêu cầu về tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp 2007 và thực hiện công tác dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thời gian tới cần tăng cường tham mưu, đề xuất việc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế về dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù và tương trợ tư pháp về hình sự ở Việt Nam. Trong đó, chú trọng nhiệm vụ xây dựng các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành các quy định có liên quan của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015; nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật về dẫn độ và Luật về chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, bảo đảm sự phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng nhấn mạnh, Việt Nam cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dẫn độ, chuyển giao và tương trợ tư pháp về hình sự, về công tác đàm phán; nâng cao hiệu quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị chức năng trong triển khai thực hiện công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù, tương trợ tư pháp về hình sự; xây dựng, ban hành quy chế phối hợp trong từng lĩnh vực hoạt động, nhất là giải quyết vụ việc trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại…

Minh Hường
Nguồn Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT