Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong các Học viện, nhà trường CAND
Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời ngoài ngành Công an có TS Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ThS, CVCC Phạm Thế Khang, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, nguyên Giám đốc Thư viện Quốc gia, nguyên Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; TS Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên chi hội thư viện trường Đại học khu vực phía Bắc... Về phía đại biểu khách mời trong ngành Công an có Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an, chủ trì Hội thảo; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện CSND cùng đại diện lãnh đạo các Học viện, Nhà trường Công an nhân dân.

Thư viện là nơi lưu trữ, cung cấp những thông tin về nghiên cứu khoa học của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên như: Giáo trình, tài liệu dạy học các hệ, đề tài khoa học các cấp (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở), khóa luận, luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp và các loại sách chuyên khảo đã được lưu trữ, khai thác và sử dụng. Không chỉ có thế, thư viện là địa chỉ lưu trữ và cung cấp thông tin về các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng của các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an. Thư viện cũng là nơi lưu trữ, cung cấp các loại thông tin, tài liệu về chính trị, pháp luật, tâm lý, xã hội, tôn giáo, tin học, ngoại ngữ... phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học viên trong Công an nhân dân. Hàng năm, thư viện của các học viện, nhà trường Công an nhân dân đã phục vụ hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và gần 120.000 lượt học viên các hệ đang theo học tại các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân.

Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, với yêu cầu đổi mới đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng, hoạt động thư viện trong Công an nhân dân còn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng người dùng như: Chưa đáp ứng kịp thời các thông tin mới, nguồn tài liệu còn chưa phong phú, các tài liệu chưa được cập nhật thường xuyên, nhiều tài liệu còn chưa được kiểm soát và khó truy cập... Nguyên nhân của tình trạng này là do hành lang pháp lý về hoạt động thư viện chưa được hoàn thiện, cơ chế chính sách, cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực dành cho hoạt động thư viện chưa đáp ứng đầy đủ, hệ thống quản trị, điều hành và công nghệ, kỹ thuật còn chưa bắt kịp với tình hình thực tiễn khiến cho hoạt động thư viện chưa được phát huy xứng tầm và khai thác một cách có hiệu quả.

Xuất phát từ thực trạng đó, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Đào tạo đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trong các học viện, trường Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo đặt ra hiện nay”.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo
Đại biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của các trung tâm lưu trữ và thư viện trong CAND hiện nay, cụ thể như sau:

- Việc đầu tư, quy hoạch cho thư viện chưa đảm bảo, chưa tương xứng với yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo đặt ra hiện nay. Việc quy hoạch, đầu tư còn chắp vá, không ổn định, chưa xứng tầm đối với thư viện của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong hoạt động thư viện chưa được coi trọng, chưa được đầu tư đúng mức dẫn đến chưa phát huy tối đa hiệu quả của thư viện.

- Việc trao đổi thông tin, liên kết các thư viện trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân chưa được quan tâm, chưa có cơ chế rõ ràng để khai thác và phát huy có hiệu quả. Điều đó dẫn đến hạn chế trong việc trao đổi, chia sẻ nguồn lực thông tin, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý...

- Công tác thông tin thư viện hoạt động thiếu hiệu quả, sản phẩm và dịch vụ thông tin còn đơn giản, chưa phong phú về hình thức, nội dung và chất lượng chưa cao, hiệu quả sử dụng thấp. Chưa triển khai được các hoạt động cung cấp thông tin chuyên sâu, thông tin chọn lọc nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin của cán bộ, giảng viên và học viên. Công tác tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ đến bạn đọc chưa tích cực nên chưa lôi cuốn được nhiều bạn đọc tham gia.

- Việc đẩy mạnh, đổi mới phương pháp tổ chức giảng dạy của giảng viên và cách thức tổ chức kiểm tra, đánh giá của nhà trường còn chưa khoa học, chặt chẽ. Từ đó dẫn đến học viên không cần sưu tầm tài liệu, đến thư viện đọc, nghiên cứu tích lũy bổ sung kiến thức phục vụ cho kiểm tra, đánh giá các học phần và tốt nghiệp.

- Việc tổ chức nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, cán bộ quản lý chưa được các trường quan tâm đầu tư, từ đó chưa chỉ ra cho sinh viên biết khai thác các nguồn tài liệu ở thư viện. Mặt khác, các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cũng chưa tích cực nghiên cứu, tìm tòi từ nguồn thông tin thư viện phục vụ nghiên cứu, giảng dạy.

- Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác thư viện chưa được chuẩn hóa, gây nhiều khó khăn trong việc bố trí sắp xếp nhân sự làm công tác thông tin thư viện. Nhiều cán bộ thư viện chưa được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện, tác phong làm việc còn thiếu chuyên nghiệp, kỹ năng lựa chọn tài liệu chuyên sâu, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình còn nhiều hạn chế... chưa đáp ứng được nhu cầu chuẩn hóa và hội nhập thông tin thư viện với khu vực và quốc tế.

- Các quy định liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước và hạ tầng công nghệ của Bộ Công an chưa hoàn thiện đã tạo ra những rào cản trong việc liên kết và chia sẻ nguồn tài liệu với các cơ sở giáo dục trong và ngoài Ngành.

- Chức năng quản lý trong hoạt động thư viện của các học viện, trường CAND chưa được phân định rõ ràng. Hiện nay, có 3 đơn vị thuộc Bộ cùng thực hiện chức năng quản lý hoạt động thư viện các học viện, trường CAND (X02, X03, V04) gây ra sự chồng lấn, thiếu thống nhất trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của thư viện các học viện, trường CAND.

Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an phát biểu kết luận Hội thảo
Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu Kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những tham luận được đưa ra tại buổi làm việc. Nội dung các báo cáo tham luận thể hiện sự phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều vấn đề dưới những góc độ, khía cạnh, lĩnh vực khác nhau theo chủ đề của Hội thảo khoa học. Nhiều đề xuất, kiến nghị, giải pháp được đưa ra mang tính toàn diện, đồng bộ, sát với thực tiễn, qua đó giúp các học viện, nhà trường CAND khắc phục những khó khăn, bất cập và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của thư viện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

P.V

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT