Nâng cao vai trò, vị thế các tổ chức đoàn thể trong CAND
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong năm 2018, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai toàn diện các mặt công tác, gắn với công tác chuyên môn, hướng về cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia.

Tổ chức và hoạt động của các đoàn thể trong CAND đã phát huy được vai trò, chức năng trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục đội ngũ đoàn viên, hội viên; vị thế của tổ chức Đoàn, Hội, Công đoàn trong CAND ngày càng được nâng cao, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển, xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị chức năng đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành những mặt khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác kể từ khi triển khai thực hiện tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an theo Nghị định số 01 của Chính phủ; đồng thời, đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp khắc phục và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019 và thời gian tiếp theo…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận và đánh giá cao các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn CAND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua; đề nghị các tổ chức đoàn thể trong CAND cần có kế hoạch hoạt động cụ thể, phương hướng cũng như công việc rõ ràng theo từng khoảng thời gian trong năm, từ đó có hướng dẫn chi tiết đối với các đơn vị, địa phương.

Tiếp tục rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tham mưu các đơn vị chức năng sớm nghiên cứu mô hình bộ máy giúp việc cho các tổ chức đoàn thể trong CAND… Sớm thống nhất quy định về tổ chức và hoạt động cho phù hợp với tổ chức, bộ máy mới của Bộ Công an thay thế các quy định hiện nay...                

Tuấn Đạt

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT