Quán triệt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu khai mạc và quán triệt nội dung Thông tri số 01.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì và trực tiếp quán triệt nội dung Thông tri số 01 của Đảng ủy CATW. Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng dự và quán triệt nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, dự kiến được tổ chức vào Quý I-2020. Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đảng ủy CATW đã ban hành Thông tri về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân.

Đây là những văn bản quan trọng chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, đảm bảo cho thành công của đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân. Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để nắm vững những yêu cầu, nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy CATW về đại hội. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong đảng bộ mình đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Đảng ủy CATW.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Thứ trưởng Lê Quý Vương và đồng chí Lê Quang Vĩnh quán triệt những nội dung cơ bản về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân; khẳng định Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 

Theo đó, để chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35- CT/ TW, ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quán triệt tinh thần, nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Thông tri số 01-TT/ĐUCA, ngày 19-9-2019 về đại hội Đảng các cấp trong CAND với 6 yêu cầu; 9 nội dung.

Đồng chí Lê Quang Vĩnh quán triệt Chỉ thị số 35-CT/ TW của Bộ Chính trị.
Đồng chí Lê Quang Vĩnh quán triệt Chỉ thị số 35-CT/ TW của Bộ Chính trị.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân phải thực hiện đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Các nội dung của Thông tri số 01 với 8 vấn đề chính như việc tiến hành, chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy; số lượng ủy viên ban kiểm tra; quy trình nhân sự cấp ủy, thực hiện bầu cử trong đại hội; số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; thời gian tiến hành đại hội và việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội cũng được triển khai.

Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Thông tri số 01, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu các cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị chức năng trong Công an nhân dân tập trung tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, cấp ủy cấp dưới phải báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khai mạc đại hội 20 ngày, khi được cấp trên đồng ý mới tiến hành đại hội. Đồng thời yêu cầu sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội; báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y cấp ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết địa hội, phân công công tác cho cấp ủy viên; chú trọng thực hiện chế độ chính sách kịp thời, nghiêm túc đối với các đồng chí không tái cử theo quy định... Và chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT