Quán triệt triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Ngô Văn Thạo, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt tập trung vào những nội dung lớn đã được Hội nghị Trung ương 10 thảo luận, thống nhất về các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XIII của Đảng sắp tới như: Đề cương các văn kiện trình Đại hội khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị khóa XI và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị Khóa XII về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác…

Đại tá Nguyễn Duy Toan, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đại tá Nguyễn Duy Toan, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 35, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhằm giúp các cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ ba đơn vị: Công nghiệp an ninh, Cục Y tế, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại nắm vững các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; nắm vững quan điểm chỉ đạo, những công việc cần triển khai trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, qua đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan của đảng bộ, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

PGS.TS Ngô Văn Thạo, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
PGS.TS Ngô Văn Thạo, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT