Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân; cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các lực lượng khác trong Công an nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ.

Tại Chương II của dự thảo đã quy định rõ phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ đối với:

- Công an xã, phường, thị trấn;

- Công an cấp huyện;

- Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh;

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh;

- Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh;

- Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an;

- Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an;

- Lực lượng Kỹ thuật hình sự;

- Lực lượng khác trong Công an nhân dân;

Trong đó, công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ liên quan đến trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của các thành viên các cơ quan này được quy định tại Điều 15 như sau: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh trở lên chủ trì điều tra các vụ cháy, nổ liên quan đến trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của các thành viên các cơ quan này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Phòng cháy và chữa cháy và bảo đảm phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong quá trình điều tra, giải quyết nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì thụ lý điều tra theo thẩm quyền hoặc chuyển Cơ quan điều tra có thẩm quyền thụ lý điều tra. 

Ngoài ra, tất cả các vụ cháy, nổ xảy ra phải được điều tra, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện theo quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật khác có liên quan, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân… 

Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 30/12/2019 đến ngày 01/03/2020.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT