Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an đã đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm tình hình và tổ chức ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương đấu tranh với các hoạt động tán phát thông tin tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin tích cực trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch… 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2019, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí trong định hướng thông tin tuyên tuyền, đặc biệt là các sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, góp phần đẩy lùi nhiều thông tin tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Năm 2020 là năm nước ta diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, để đảm bảo môi trường thông tin lành mạnh, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Bộ Công an, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 35 cần tiếp tục bám sát vào các Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo đặc biệt là bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Trung ương. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa nhanh những thông tin tích cực để định hướng dư luận. Các cơ quan báo chí Công an nhân dân phải tăng cường phối hợp, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đảm bảo nguồn thông tin luôn chính thống một cách nhanh chóng, kịp thời… 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, Bộ Công an nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng. Đồng thời khẳng định, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, góp phần phục vụ bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng nhiều sự kiện quan trọng khác của đất nước, do đó cần tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương, bổ sung các thành viên và quy chế làm việc, nâng cao tính chủ động, quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị.
Các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị.
Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý việc tiếp tục đổi mới phương thức, biện pháp thực hiện các mặt công tác; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các bộ, ban, ngành đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, lực lượng Quân đội nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT