Tăng cường hiệu quả đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân
Tăng cường hiệu quả đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân

 

Sau khi Ban Bí thư có Kết luận số 25-KL/TW, ngày 28/12/2017 về việc giao quyền thí điểm 3 năm (2018 – 2020) đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Ban Tổ chức Trung ương có Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW thực hiện Kết luận số 25; Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4522/QĐ-BCA-X02 ngày 16/8/2018 kèm theo Quy chế đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân để thống nhất các hoạt động tuyển sinh, quản lý và tổ chức đào tạo đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Bộ Công an cũng ban hành Kế hoạch số 19/KH-BCA-X02, ngày 23/1/2019 kiểm tra công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng bổ sung kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân. 

Thời gian qua, được sự ủng hộ của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân đã thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của Trung ương và Kết luận số 25-KL/TW của Ban Bí thư. 

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã mở được 07 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung với 350 học viên; 15 lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung với 1.350 học viên và 10 lớp hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị với 1.000 học viên theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng đào tạo. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, các cơ sở đào tạo của Bộ chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất; chương trình, giáo trình, tài liệu; quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đáp ứng yêu cầu đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong Công an nhân dân theo Kết luận số 25 -KL/TW của Ban Bí thư.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT