Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù giai đoạn 2017 - 2021
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ Công an chủ trì Hội thảo. 

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021”. 

Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021” được xây dựng nhằm mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho các đối tượng được PBGDPL của Đề án; đưa công tác PBGDPL đối với các đối tượng nêu trên đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, góp phần hạn chế tình trạng phạm tội, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác; đảm bảo quyền được học tập, tìm hiểu pháp luật, được phổ biến các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, về pháp luật hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính… 

Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Đề án của Bộ Công an là rất cần thiết và cấp bách; việc cụ thể hóa mô hình PBGDPL với từng đối tượng và lộ trình thực hiện của Đề án… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề cập công tác PBGDPL cần đi đôi với công tác định hướng nghề nghiệp để tạo điều kiện cho các đối tượng mưu sinh và tái hòa nhập cộng đồng; thông qua tuyên truyền, PBGDPL để cung cấp, trang bị cho các đối tượng những thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết, từ đó hình thành ở họ tình cảm, niềm tin đối với sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, tạo thói quen, lối sống, hành vi xử sự theo pháp luật một cách tự giác...

Phát biểu tại Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh nêu rõ, quá trình triển khai xây dựng Đề án, với vai trò là cơ quan chủ trì, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tổng kết công tác PBGDPL cho các nhóm đối tượng của Đề án từ năm 2013 đến nay; tổ chức khảo sát thực tế công tác PBGDPL tại các trại giam, trường giáo dưỡng để nắm nhu cầu trong tăng cường PBGDPL của từng nhóm đối tượng và nghiên cứu xây dựng dự thảo Đề án; gửi xin ý kiến Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký xây dựng Đề án, các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tổ thư ký xây dựng Đề án đã nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý, cơ bản hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án.

Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021” có phạm vi điều chỉnh, đối tượng tác động rất rộng; nội dung liên quan đến nhiều đạo luật như Luật Xử lý vi phạm hành chính và những đạo luật mới được ban hành (Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam); trách nhiệm thực hiện liên quan đến nhiều bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp... Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh nhấn mạnh đến nội dung cụ thể về cơ chế, chính sách (hệ thống pháp luật, cơ chế phối hợp…) cần được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới để triển khai thực hiện Đề án; đồng thời, định hướng phân định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức thực hiện để Đề án mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình triển khai thực hiện sau này. /.

Thành Minh

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT