Tập huấn chuyên sâu Luật Quốc phòng trong Công an nhân dân

Tập huấn chuyên sâu Luật Quốc phòng trong CAND

Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 08/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 thay thế Luật Quốc phòng năm 2005. Luật được xây dựng trên cơ sở thực hiện sự chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, quán triệt, tuân thủ Hiến pháp năm 2013, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Quốc phòng năm 2005, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước ta và đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới.
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an đã trình bày những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 và những nội dung cơ bản của nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và các nội dung có liên quan đến công tác Công an

Theo đó, Luật Quốc phòng năm 2018 có nhiều nội dung mới, trong đó một số nội dung có sự thay đổi lớn so với quy định của Luật Quốc phòng năm 2005 và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác Công an như quy định về: thành phần lực lượng vũ trang, trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang; thiết quân luật, giới nghiêm; động viên quốc phòng; phòng thủ dân sự; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; công nghiệp quốc phòng và an ninh…

Trong những nội dung mới của Luật Quốc phòng năm 2018 có nhiều quy định liên quan đến CAND, trong đó đáng chú ý có một điều quy định riêng về CAND. Cụ thể, trước đây tại Điều 17 Luật Quốc phòng năm 2005 có tên là “Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng”, nay được sửa đổi, bổ sung là “Công an nhân dân” quy định tại Điều 26.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định Luật Quốc phòng năm 2018 là một đạo luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với CAND, liên quan trực tiếp đến các nội dung của nhiều luật, pháp lệnh về lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự như: Luật An ninh quốc gia, Luật CAND, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp… Do đó, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 để đề nghị sửa đổi, bổ sung cũng như bãi bỏ những văn bản không còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, các học viện, trường trong CAND cần có kế hoạch rà soát lại giáo trình các bộ môn nghiệp vụ, pháp luật, tài liệu giảng dạy để sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với Luật Quốc phòng năm 2018 cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu dự Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, ngay sau Hội nghị này, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt nội dung Luật Quốc phòng năm 2018 tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, địa phương mình, giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ nắm rõ nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành để áp dụng thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT