Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phụ trách và cán bộ làm công tác pháp chế thuộc Công an các đơn vị, địa phương...

Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL là khâu đầu tiên trong tổ chức thi hành pháp luật, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống xã hội, góp phần không nhỏ trong việc phòng ngừa tội phạm. Việc tăng cường thực hiện công tác PBGDPL trong CAND đã góp phần đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ CAND về nhiệm vụ, trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và khuyến khích, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.
Thượng tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tá Vũ Huy Khánh, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an đã quán triệt về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác PBGDPL đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; phổ biến những nội dung cơ bản và Kế hoạch triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Chỉ thị số 03/CT-BCA ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CAND. Thượng tá Vũ Huy Khánh nhấn mạnh, việc ban hành các văn bản nêu trên nhằm góp phần củng cố, kiện toàn về tổ chức cán bộ; bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL; nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL của lực lượng CAND; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CAND hiện nay.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các báo cáo viên đã tập trung giới thiệu những vấn đề chung về nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL; kỹ năng tuyên truyền miệng trong công tác PBGDPL và một số hình thức PBGDPL khác trong CAND. Những kiến thức này sẽ giúp Công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT