Thành lập Đoàn Nghệ thuật Trống hội thuộc Học viện CSND
Biểu diễn trống chào mừng năm học mới tại Học viện CSND

Đề án thành lập Đoàn Nghệ thuật Trống hội được triển khai nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp của loại hình nghệ thuật truyền thống để góp phần nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật trống hội, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Đề án xác định việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống làm định hướng phát triển nhằm tạo nên bản sắc nghệ thuật riêng có tại Việt Nam, từ đó định hướng khán giả về giá trị thẩm mỹ và nhận thức từ định hướng nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật Trống hội.

 Đề án góp phần gìn giữ, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, tiếp cận phương pháp sáng tạo nghệ thuật mới về nội dung, hình thức thể hiện và phong cách biểu diễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.

Cùng với việc xây dựng các mô hình hoạt động trình diễn trống, tạo ra các sản phẩm nghệ thuật truyền thống, tạo đối tượng khán giả riêng, Đề án còn xây dựng đội ngũ diễn viên biểu diễn đáp ứng được mọi nhiệm vụ được giao, là nòng cốt hạt nhân phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật tại Công an các đơn vị địa phương trên cả nước.

Cũng theo quyết định phê duyệt Đề án, Đoàn Nghệ thuật Trống hội có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động biểu diễn trống hội phục vụ nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Đoàn tổ chức dàn dựng, biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật trống hội có tính tiêu biểu, hiện đại, tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ và quy định để phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao đời sống văn hóa,tinh thần của nhân dân. 

Đoàn tổ chức tuyển lựa, bồi dưỡng, tập luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho diễn viên, quản lý tài sản, thực hiện chế độ, chính sách đối với diễn viên, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Đoàn và thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giao. 

Về chuyên môn biểu diễn, Đoàn bao gồm 2 đội là Đội Quản lý, biểu diễn trống và Đội Quản lý, biểu diễn múa. Đội ngũ diễn viên là học viên chính quy của Học viện CSND.

Theo Đề án này, Học viện CSND dân sẽ phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an lựa chọn 600 diễn viên trong số học viên hệ chính quy của Học viên làm diễn viên của Đoàn. Đội ngũ diễn viên hằng năm được tuyển bổ sung là học viên khóa mới thay thế cho đội ngũ diễn viên tốt nghiệp ra trường.

Hiện tại, Học viện CSND đã bắt đầu phối hợp với Cục Nghệ thuật Biểu diễn triển khai tuyển chọn diễn viên kết hợp tập luyện để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn ra mắt đầu tiên vào dịp lễ Quốc khánh 2/9/2020.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT