Thêm hiểu về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân

Thượng uý Nguyễn Quý Phương - Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn 31 cho biết, nhằm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên đơn vị, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trung đoàn 31 (25/7/2014 - 25/7/2024), Đoàn thanh niên đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Trung đoàn, xây dựng kế hoạch tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” trong tuổi trẻ Trung đoàn.

Đại tá Phan Công Huế, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa xã hội, khoa học – kỹ thuật phát biểu kết luận
Đại tá Phan Công Huế, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị kinh tế văn hóa xã hội, khoa học – kỹ thuật phát biểu kết luận

Thông qua buổi nói chuyện, giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm được cơ bản những nội dung, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Công an; những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác Công an trong tình hình mới.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thanh, Bộ môn Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn - Học viện CSND truyền đạt những nội dung cơ bản của Chuyên đề
Thiếu tá Nguyễn Khắc Thanh, Bộ môn Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn - Học viện CSND truyền đạt những nội dung cơ bản của Chuyên đề

Qua đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan của đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả; đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi thân thế, sự nghiệp cách mạng, những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới.

Các đại biểu dự buổi nói chuyện
Các đại biểu dự buổi nói chuyện

Sau phần khai mạc, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thanh, Bộ môn Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn - Học viện CSND đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân”.

Phát biểu kết luận buổi nói chuyện chuyên đề, Đại tá Phan Công Huế, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 31 nêu rõ, tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động, CSBV nói riêng; góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

“Việc tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết và cấp bách, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, định hướng cho đoàn viên thanh niên nắm vững, nắm chắc và vận dựng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, có đạo đức cách mạng trong sáng theo 6 điều Bác Hồ dạy; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đoàn viên thanh niên” – Đại tá Phan Công Huế nhấn mạnh.

Thông qua buổi nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân” góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; tận tụy với công việc, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vũ trang canh gác, tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học- kỹ thuật, mục tiêu có liên quan đến hàng đặc biệt; bảo vệ vận chuyển an toàn các chuyến hàng đặc biệt theo quy định.

  

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT