Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân

Theo Khoản 2 Điều 5, những nội dung thông báo, niêm yết công khai bao gồm:

- Địa chỉ cơ quan, Email, địa chỉ Cổng thông tin điện tử, số điện thoại chuyên dùng của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

- Danh mục các thủ tục hành chính, nội dung các thủ tục hành chính (bao gồm trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

- Danh  mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

- Danh mục các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

- Phí, lệ phí theo quy định.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh khác theo quy định.

Theo Khoản 1, Điều 6, quyền hạn của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh với những nội dung sau:

- Đề nghị người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh xuất trình đầy đủ các thành phần hồ sơ, giấy tờ có liên quan hoặc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh và giải quyết các vấn đề khác có liên quan.

- Từ chối tiếp nhận hồ sơ không đúng quy định, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh.

- Từ chối tiếp người say do dùng rượu, bia, các chất kích thích khác hoặc có lời nói, hành vi vi phạm nếp sống văn minh ở nơi công cộng; kiên quyết xử lý người có hành vi gây rối trật tự tại nơi tiếp người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh.

* Quyền hạn của người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh được quy định tại Khoản 1 Điều 9, như sau:

- Người đến làm thủ tục được hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh, yêu cầu cán bộ, chiến sỹ giải đáp thắc mắc về thủ tục xuất nhập cảnh.

- Người đến làm thủ tục có quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh về trình tự, thủ tục, cách thức giải quyết công việc; thái độ, tác phong của cán bộ, chiến sĩ hoặc các vấn đề khác liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh.

- Bên cạnh đó, người đến làm thủ tục có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh giữ bí mật tên, địa chỉ của người kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (nếu cần).

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 13/09/2019 đến ngày 13/11/2019.

 

PV

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT