Thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào CAND

Theo đó, căn cứ đặc điểm, tính chất, độ mật, nội dung phải công khai, Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND sử dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai thông tin tuyển sinh vào CAND sau đây: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND (nếu có); đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử; thông báo bằng văn bản hành chính; thông báo tại hội nghị cán bộ chủ chốt; hội nghị, giao ban đơn vị; niêm yết tại trụ sở Công an các đơn vị, địa phương (từ cấp huyện trở lên), các trường CAND; trực tiếp thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, công dân tham gia tuyển sinh và công dân cư trú trên địa bàn; các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, thông tin về tuyển sinh vào CAND được thông báo theo các hình thức quy định nêu trên ít nhất 30 ngày trước ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT