Thực trạng và giải pháp xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức đảm bảo hậu cần, trang bị, đầu tư xây dựng trong CAND

Thực trạng và giải pháp xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức đảm bảo hậu cần, trang bị, đầu tư xây dựng trong CAND

 

Ngày 06/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Để từng bước kiện toàn thể chế, hoàn thiện khung pháp lý cho phù hợp với mô hình tổ chức, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, Bộ Công an tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức đảm bảo hậu cần, trang bị, đầu tư xây dựng trong CAND” để đánh giá thực trạng hệ thống tiêu chuẩn, định mức bảo đảm hậu cần, trang bị giai đoạn 2008 - 2018, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thống nhất xây dựng, ban hành một hệ thống hoàn chỉnh về công tác quản lý tiêu chuẩn, định mức trong toàn Ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội thảo.

Thông qua Hội thảo, nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương về vai trò, vị trí, tầm quan trọng, trách nhiệm trong chỉ đạo, tham mưu xây dựng và áp dụng thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và các quy định về tiêu chuẩn, định mức bảo đảm hậu cần, trang bị nói riêng trong CAND.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, để hoàn thiện báo cáo đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, định mức đảm bảo hậu cần, trang bị, đầu tư xây dựng trong CAND cho phù hợp với tình hình mới phải xác định công tác xây dựng, ban hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết bắt buộc phải triển khai để thi hành các Luật hiện hành như: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các quy định tiêu chuẩn, định mức là công cụ quản lý khoa học, căn cứ pháp lý để phân bổ, sử dụng vốn đầu tư công, lập kế hoạch, dự toán ngân sách; giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản, khoán kinh phí sử dụng tài sản công.
 
Đồng chí Thứ trưởng cũng nêu rõ, từ kết quả của Hội thảo, Cục Cục Kế hoạch và tài chính tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp làm căn cứ trình lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt Kế hoạch xây dựng tổng thể để triển khai thực hiện. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức, nhằm đẩy nhanh tiến độ đảm bảo phục vụ kịp thời công tác mua sắm, trang bị, đầu tư xây dựng cho các hệ lực lượng trong CAND, đặc biệt cho lực lượng Công an xã chính quy. Các đơn vị quản lý, các đơn vị thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong khâu đảm bảo đầu tư trang bị, tham mưu với lãnh đạo Bộ đúng quy định hiện hành. Trường hợp cần thiết, cấp bách báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, quyết định…

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT