Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2012 - 2017
Thượng tướng, TS. Lê Quý Vương Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ký Kế hoạch phối hợp triển khai NQLT 01 trong giai đoạn 2017 - 2020.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo NQLT 01/TW; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.

5 năm qua, Ban Chỉ đạo NQLT 01/TW đã kịp thời xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn nhằm chỉ đạo, định hướng cho các địa phương triển khai thực hiện chương trình phối hợp. Ban Chỉ đạo NQLT các địa phương đã thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, kế hoạch của Ban Chỉ đạo NQLT 01/TW, có vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa, phù hợp tình hình thực tiễn, góp phần chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn dân cư. Đã phát huy vai trò, đóng góp của các cấp hội và hội viên phụ nữ trong công tác phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Với phương châm phòng ngừa là chính, công tác phối hợp được Hội LHPN và lực lượng Công an các cấp duy trì thường xuyên, hình thức phối hợp phong phú, đa dạng nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ trong gia đình; đã tổ chức các sự kiện truyền thông thay đổi hành vi của các bậc cha mẹ về tính nêu gương, kiến thức quản lý, giáo dục con em; thay đổi nhận thức, hành vi của các đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng đặc thù. Trên cơ sở những vấn đề nổi lên trong xã hội, Ban Chỉ đạo NQLT 01/TW đã kịp thời tổ chức các hội thảo, diễn đàn để bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, định hướng cho tổ chức hội các cấp triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước những nguy cơ của tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thượng tướng, TS. Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận các vấn đề đặt ra cho công tác triển khai NQLT 01 giai đoạn 2017 - 2020 nhằm tạo bước chuyển biến mới trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các đối tượng phụ nữ có nguy cơ mắc tệ nạn xã hội, nữ phạm nhân, nữ trại viên; giúp đỡ phụ nữ hoàn lương hòa nhập cộng đồng; giáo dục kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho hội viên phụ nữ và gia đình.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cùng thống nhất các nội dung được đề ra trong Kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội LHPN các cấp. Nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện, Thứ trưởng Lê Quý Vương; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu hai Ngành cần đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ, chiến sỹ Công an và các bậc cha mẹ; phối hợp phát hiện, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc, vấn đề nóng liên quan đến xâm phạm quyền lợi, nhân phẩm phụ nữ, trẻ em; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; duy trì và phát huy phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia tố giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường sự phối hợp giữa hai lực lượng Công an - Hội Phụ nữ và các ngành có liên quan hỗ trợ hiệu quả cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, người vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, nạn nhân bị mua, bán và bị bạo lực…  

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng yêu cầu hai Ngành cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả NQLT 01 đồng thời với việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới, thực hiện Nghị quyết số 09/CP và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm (giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030), Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Chương trình phòng, chống tội phạm mua, bán người. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục thanh thiếu niên không phạm tội và vi phạm pháp luật. Nghiên cứu, tiếp cận những cách truyền thông mới trong thời đại công nghệ 4.0 để phát huy sáng tạo, đổi mới cách làm sao cho hiệu quả và trách nhiệm, tránh hình thức. Chú trọng sử dụng truyền thông điện tử để có sự tiếp cận phù hợp với giới trẻ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho phụ nữ trẻ và thanh thiếu niên…

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo NQLT 01/TW tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Vì một mái ấm bình yên” gồm: 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba, 20 giải Khuyến khích và ký Kế hoạch phối hợp triển khai NQLT 01 trong giai đoạn 2017 - 2020…

PV (Tổng hợp)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT